Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

únor 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Výběr a nastavení nadproudových spouští jističů Modeion

modeion.png Výběr a definování nastavení nadproudové spouště je především pro projektanty častým úkolem. Proto jsme se rozhodli věnovat se tomuto tématu po několika letech znovu.

1. krok: výběr nadproudové spouště

Správným výběrem nadproudové spouště předejdeme mnoha problémům, se kterými se pak často setkávají zejména koncoví uživatelé, ale i výrobci rozváděčů, elektromontážní firmy či revizní technici. Může být například zvolena jednodušší nadproudová spoušť, která neumožňuje nastavit vypínací charakteristiku vhodně k jištěnému zařízení nebo obvodu a nebo s ní nelze dosáhnout požadované selektivity. Z těchto důvodů pak často dochází k nežádoucímu vypínání jističe. To způsobuje v mnoha aplikacích nemalé škody výrobcům, například v hutním nebo sklářském průmyslu. Na výběr nadproudové spouště se musíme podívat i z ekonomického hlediska a v jednoduchých, nenáročných aplikacích zbytečně nepoužívat složité spouště, které jsou dražší. Jiný případ nastane, kdy neznáme dostatečně parametry zátěže a třeba i obvodu. Pak je dobré zvolit raději nadproudovou spoušť složitější, s větší možností nastavení, kterou lze při zprovoznění nastavit podle konkrétních požadavků. Níže jsou k jištěným zařízením přiřazeny nadproudové spouště se základními vlastnostmi, které pomůžou při jejím výběru.

2. krok: definování nastavení

Nevhodné nastavení nadproudové spouště může mít za následek nežádoucí vypínání jističe v běžném bezporuchovém provozu nebo naopak jistič nebude vypínat při zkratu. Nastavení vypínací charakteristiky si můžeme rozdělit na dvě zásadní pásma.

První pásmo: jištění proti přetížení (závislá časová spoušť)

Často nazýváme toto pásmo tepelnou spouští. Příliš vysoké nastavení hodnoty tepelné spouště může vést k tepelnému přetěžování vedení nebo motorů a nakonec k poruše jištěného zařízení. U motorů je navíc nutné jištění i při výpadku fáze. Nízké nastavení hodnoty tepelné spouště naopak vede k již zmíněnému nežádoucímu vypínání jističe v běžném provozu. Například při nevhodném nastavení zpoždění tepelné spouště dochází k opakovanému vypínání jističe během rozběhu motoru. Tepelná paměť může být vypnuta pouze v ojedinělých případech, nikdy při jištění motorů, vedení a transformátorů. Při jištění např. bodových svářeček nebo kolejových jeřábů, kde dochází k pravidelnému cyklickému přetěžování, je možné tepelnou paměť vypnout. Tato zařízení jsou na taková přetížení dimenzována.

Druhé pásmo: jištění proti zkratu (nezávislá časová spoušť)

Toto pásmo nazýváme slangově zkratová spoušť. Nesprávné nastavení hodnoty zkratové spouště může mít daleko vážnější důsledky. Příliš nízko nastavená hodnota zkratové spouště bude opět způsobovat nežádoucí vypínání jističe. Hodnota zkratové spouště nastavená příliš vysoko může způsobit, že jistič při zkratu v obvodu vypne později nebo vůbec. V těchto dvou případech může dojít k velkým škodám na majetku, ale i na zdraví a životu osob.

Vhodným nastavením zkratové spouště, případně zpožděním jejího vypínání, lze dosáhnout vyšší selektivity mezi jednotlivými jisticími prvky v obvodu, ať už se jedná o jističe nebo pojistky. Plná nebo alespoň částečná selektivita opět zabrání zbytečnému vypínání jističe. Tím se zbytečně neodpojují od napájení obvody, ve kterých není porucha.

3. krok: zapsání údajů do projektu

Tento poslední krok je neméně důležitý jako dva předešlé. Je nutné, aby byl typ nadproudové spouště spolu s definovanými hodnotami nastavení nadproudové spouště uveden v projektu. Podle něj pak výrobce rozváděčů, elektromontážní firma nebo koncový uživatel nastaví nadproudovou spoušť.

Více informací v naleznete dokumentu: Výběr a nastavení nadproudových spouští jističů Modeion