Analyzátory sítí PAQ | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Analyzátory sítí PAQ

Co je analyzátor sítě a na co se používá? V následujícím článku naleznete užitečné technické informace k produktu i datum zveřejnění této položky v ceníku OEZ.

Multifunkční analyzátor sítě slouží k monitorování elektrických veličin třífázových a jednofázových sítí nn. Konstrukce přístroje je postavena na 16bitovém mikroprocesoru, který zajišťuje přesné měření se vzorkováním 25,6 kHz (pro 50 Hz) nebo 30,72 kHz (pro 60 Hz). Dle normy EN 61000-4-30 jsou napětí a proudy měřeny nepřetržitě každou periodu a ve všech fázích. Hodnoty na displeji jsou aktualizovány každou sekundu

Analyzátor

 

Maximální a minimální hodnoty měřených veličin jsou ukládány do paměti. Pro provedení přístroje PAQ-12-… s vnitřní pamětí FLASH 1 GB jsou zvolené veličiny ukládány s minimální periodou záznamu 1 s.

Analyzátory lze také vybavit datovou komunikací s protokolem Modbus RTU nebo PROFIBUS. Dále lze zvolit provedení, ve kterém jsou reléové výstupy a digitální vstupy / výstupy. Standardně dodáváme analyzátory s montáží na dveře rozváděče, ale lze objednat i provedení na „U“ lištu.

Základní technické parametry analyzátoru PAQ

 • Použití v třífázových a jednofázových sítích nn
 • 3 napěťové a 3 proudové vstupy
 • Průběžná vzorkovací frekvence 25,6 kHz (pro 50 Hz) nebo 30, 72 kHz (pro 60 Hz)
 • Vyhodnocení zkreslení napětí a proudu (THDU a THDI)
 • Harmonické U a I až do 40. harmonické (L1, L2, L3)
 • cos φ (L1, L2, L3), výkon (činný, jalový, zdánlivý, zkresleny - L1, L2, L3), energie (činná, jalová - induktivní, kapacitní)
 • n paměť pro záznam maximálních a minimálních hodnot
 • n paměť pro zápis až 10 výpadků
 • n hodiny reálného času se zálohou napájení pro případ výpadku síťového napěti
 • n komunikačního rozhraní Modbus RTU (RS485) a PROFIBUS
 • n interní paměť 1 GB (FLASH) pro záznam naměřených hodnot
 • n paměť pro záznam odběrových profilů až pro čtyři tarify
 • n 3 reléové výstupy (RO) a 4 programovatelné digitální vstupy/výstupy (DI/DO)

 

Program OEZ PAQ

V tomto programu mohou být všechny vstupy a výstupy ovládány pomocí jednoduchých logických  komparátorů nebo lze definovat i složitější pravidla. Funkce vstupů a výstupů se definuje pomocí grafického návrháře, který je obdobný jako programování PLC. Kromě programování vstupů a výstupů lze program OEZ PAQ použít pro ovládání, sběr a vyhodnocování dat. Tento program je ke stažení na webových stránkách www.oez.cz v sekci Softwarová podpora.