Jak přístroje AFDD chrání v Letohradě děti i dospělé | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Jak přístroje AFDD chrání v Letohradě děti i dospělé

Dětské jesle, školka, restaurace, baby funpark, funpark, lezecká stěna. To vše skrývá pod jednou střechou a jednou hlavičkou soukromý letohradský projekt SKiPi.

Jeho cílem je nabídnout rozvoj dovedností jak dětem, tak celým rodinám. A pokud hovoříme o dětech, ozvěnou k nám dorazí „bezpečnost“. Objekt SKiPi je kompletně jištěn produkty OEZ a jeho bezpečnost zajišťují také přístroje AFDD. Ty chrání budovu před požárem, který vzniká většinou od poruchového elektrického oblouku, jehož příčinou bývá narušený vodič nebo nedokonalý spoj vodičů.

Použití obloukových ochran v takovém případě, tedy v prostoru, kde se shromažďuje více lidí a zvláště dětí, považujeme za zcela zásadní,“ říká produktový manažer OEZ s.r.o. Zdeněk Suchomel. „AFDD vlastně doplňuje chybějící prvky stávajících ochran jističů, proudových chráničů nebo pojistek.

Tyto přístroje jsou schopny rozeznat jiskření v instalaci a odpojit postižený obvod dříve než dojde k požáru. Proč by mělo k požáru dojít? Při jiskření se elektrická energie přeměňuje na energii tepelnou. Ta ohřívá okolní hmotu a při určitém výkonu způsobí vznícení. Požáry objektů mohou tedy být vyvolány poruchovými oblouky v elektroinstalaci.

 

 

Denně navštěvuje objekt SKiPi 12 dětí v jeslích a 25 v mateřské školce. Systém výchovy se řídí alternativním vzdělávacím programem „Montessori“. Další lidé pak přicházejí do restaurace nebo funparků. „Hned jak jsem se dozvěděli o možnosti využít obloukovou ochranu, věděli jsme, že ji u nás budeme chtít. Děti i ostatní návštěvníky chceme maximálně chránit,“ zdůrazňuje zakladatelka SKiPi Marcela Kykalová. „Naším centrem projdou dvě až tři stovky lidí denně.“ 

 

Co je to Montessori?

Stručně řečeno, představuje alternativní výchovně vzdělávací program. Výuka Montessori se zaměřuje na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností.

Pedagogická zařízení Montessori jsou chápána jako školy zkušeností pro život a nejsou založena na memorování žáků. Aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího. Zakladatelka Marie Montessori (1870-1952) založila svou výuku na předpokladu, že „Lidská osobnost, ne výchovná metoda, musí být brána v úvahu.“

Montessori vlastně nabízí přístup k životu pro děti až do období adolescence a dospělosti. Není jen o vyučování, je také o porozumění tomu, jak nejlépe podporovat přirozený vývoj obecně. „Pomoz mi, abych to dokázal sám,“ zní jeden z principů, ze kterého filozofie Montessori vychází.

 

Výrobu rozváděčů i veškerou elektroinstalaci prováděla firma Elektrokomplet Hermann z Jablonného nad Orlicí. „Pro naši práci neznamenalo zařazení prvků obloukových ochran do rozváděče žádnou komplikaci. Pouze jsme museli počítat s tím, že v rozváděči budou dva moduly v řadě navíc,“ říká Jiří Kalousek, který měl osazení rozváděčů ve firmě Elektrokomplet Hermann na starost. Obloukové ochrany jsou totiž koncipované jako stavebnice. Sestavují se pomocí spouště obloukové ochrany ARC, která představuje jeden modul navíc v kombinaci s nadproudovou ochranou OLE/OLI, nebo, jako v případě SkiPi, s jističi LTN B16 1N, což jsou dvoupólové produkty = tedy druhý modul navíc.

 

Jak a proč centrum SKiPi vzniklo? „Po narození dětí jsem si uvědomila, že v našem regionu je obtížné někam zajít s malými dětmi. Napadla mě herna. A když herna, proč by nemohla být i pro dospělé? Na to navázal nápad s občerstvením pro děti, rodiče i prarodiče. A když jsem absolvovala školení „Montessori cestou“, uvědomila jsem si, že je to přesně ten prvek, který předchozí myšlenky vhodně doplňuje,“ popisuje Marcela Kykalová zrod centra SKiPi, které bylo slavnostně otevřeno v září 2018.

Co vše vedle jeslí a školky naleznete v objektu SKiPi? Její součástí jsou ještě dvě multifunkční herny (Baby Funpark pro děti do 3 let a Funpark), lezecká stěna s výškou 10 m a restaurace.

Chcete se dozvědět více informací o AFDD? Navštivtě náš web www.afdd.cz