Nový vůz Domovu pro seniory | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Nový vůz Domovu pro seniory

Naše firma se dlouhodobě zaměřuje na zlepšování životní úrovně v Letohradě a jeho blízkém okolí.

Jedno z center, kam směřuje naše pomoc, představuje Domov pro seniory.

V minulém období jsme podpořili vybudování krytého bezbariérového koridoru mezi budovami. Nyní jsme zafinancovali nový vůz.

Posláním Domova pro seniory v Letohradě je nabídnout kompletní péči podle svobodné vůle člověka s respektem k lidské důstojnosti. Dům se stará o 45 seniorů. Mezi základní poskytované služby patří: stravování (včetně krmení, nakupování), asistence (s oblékáním, koupáním, WC), pomoc s pochůzkami a domácími pracemi (praní oblečení, žehlení, úklid).

Těší nás a vážíme si toho, že můžeme přispět k usnadnění života našich spoluobčanů, z nichž mnozí prožili pracovní část svého života v OEZ.

 

Nový vůz Domovu pro seniory

foto: Nový vůz Domovu pro seniory