Otázky a odpovědi z Odborných seminářů 2023 | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Otázky a odpovědi z Odborných seminářů 2023

Otázky a odpovědi z přednášky Produkty pro měření a komunikaci s vazbou na energetický management

Jak vznikla nová skupina Produkty pro měření a komunikaci?

Již před 20 lety jsme začali nabízet první přístroje, které uměly měřit a komunikovat. Staly se jimi vzduchové jističe. V posledních letech jsme tento trend rozšířili i na menší přístroje jako jsou kompaktní jističe, analyzátory sítí, pojistky nebo modulární přístroje. Rozhodli jsme se vytvořit novou skupinu, která bude všechny tyto produkty zastřešovat, a pro tuto oblast použití vytvoří komplexní přehled.

K čemu jsou určeny produkty pro měření a komunikaci?

Tyto produkty jistí elektrické obvody před zkratem a přetížením stejnými způsoby jako jiná obvyklá zařízení. Navíc ale měří elektrické veličiny jako jsou proud, napětí, frekvenci, účiník, výkony a energie, a k tomu ale také dokážou měřit i teplotu uvnitř přístroje. Prostřednictvím komunikačního modulu umějí naměřené hodnoty přenášet do různých nadřazených systémů, ve kterých se s nimi může dále pracovat.

Co přístroje měří kromě základních elektrických veličin (proud, napětí, energie, …)? 

Měří také teplotu uvnitř přístrojů, což může být další způsob, jak hlídat správné fungování přístrojů a spotřebičů.

Je možné doplnit přístroje s měřením a komunikací do stávajících rozváděčů? 

Vzhledem k malé velikosti modulárních přístrojů je doplnění nebo náhrada ve stávajících rozváděčích poměrně jednoduchá. Komunikačním spínačem o velikosti půl modulu lze doplnit i běžné modulární jističe, chrániče, jističochrániče nebo vypínače, které schopností měření a datovou komunikací standardně nedisponují. I pojistky s elektronickým modulem jsou celkově stejně velké jako běžné pojistky, a proto je i u nich výměna časově a prostorově nenáročná.
Také u vzduchových a kompaktních jističů je výběr přístrojů pro měření a komunikaci hlavně o volbě správné nadproudové spouště a nemá vliv na celkovou velikost přístroje. Najít volné místo v rozváděči je potřeba jen pro komunikační rozhraní, která umožňují přenos dat do nadřazených systémů.

Kde najdu seznam registrů s informacemi pro nadřazené řídicí systémy?

Ke každému přístroji se schopností komunikace existuje komunikační manuál. Najdete v něm nejen seznam registrů s jejich adresami a popisem, ale také s podrobnějšími informacemi o konkrétních protokolech, s jejichž pomocí jsou jednotlivá měřená data přenášena.

Otázky a odpovědi z přednášky Přehled novinek pro práci s kompaktními jističi 3VA a základní pravidla pro nastavení různých parametrů jejich nadproudových spouští

Můžu použít jističe 3VA jako hlavní jistič před elektroměr pro ČEZ?

Jističe 3VA jsou schválené pro použití jako hlavní jistič před elektroměr. Nastavení jističe musí odpovídat připojovacím podmínkám ČEZu. Proto jsou schválené dva typy nadproudových spouští, které lze použít. U jističů 3VA1 je to TM240, kde jmenovitý redukovaný proud nastavíte na maximum a hodnotu zkratové spouště na minimum. U jističů 3VA2 je to spoušť ETU320, kde si vybereme hodnotu jmenovitého redukovaného proudu a hodnotu zkratové spouště nastavíte dle připojovacích podmínek 3 – 5xIn. ČEZ už si jistič zaplombuje.

Kde v Sichru najdu jističe pro jištění motorů?

Jističe pro jištění motorů nenajdete pod odrážkou jističe, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jističe 3VA2 pro jištění motorů jsou zkoušené podle stejné normy jako spouštěče motorů ČSN EN 60947-4, takže je najdete pod odrážkou „Spouštěč motoru, jistič motoru“

Můžu používat ještě starý katalog 3VA z roku 2020?

Doporučujeme používat novou aktuální katalogovou dokumentaci. Najdete v ní nové technické informace, které se liší od informací uvedených v původním katalogu. Nové katalogy jsou mnohem přehlednější a vytvořené, tak aby informace byly lépe dohledatelné. 

Jaký jistič a s jakou nadproudovou spouští musím použít, pokud potřebuji řešit selektivitu mezi jističi nebo potřebuji jistič nastavit s ohledem na nevyhovující hodnotu impedanční smyčky?

Pro řešení selektivity lze použít jistič 3VA2 se spouští ETU350. Tato spoušť vám umožní nastavit hodnotu selektivní zkratové spouště a zpoždění selektivní zkratové spouště, které vám pomůže v řešení selektivity mezi jističi a zároveň vám může pomoci při nevyhovující hodnotě impedanční smyčky.

Otázky a odpovědi z přednášky Koordinace jističů, chráničů, AFDD podle souboru norem ČSN 33 2000 a návrh rozváděčů podle norem ČSN EN 61439

Je pravda, že stejnosměrný proud může vyřadit z provozu proudové chrániče typu AC?

Ano, většina dnešní běžné elektroniky generuje i DC poruchové proudy (spínané zdroje,..). Ty mohou zhoršit ochrannou funkci proudového chrániče typu AC nebo dokonce tento typ chrániče vyřadit z provozu. Doporučujeme použití proudových chráničů typu A.

Jak na první pohled rozliším 6kA a 10kA řadu modulárních jističů a proudových chráničů? 

Jednoduše podle barvy páčky. 6 kA řada má tmavě šedou páčku a 10 kA řada světle šedou shodnou s barvou přístroje.

Jaký typ proudového chrániče použít na obvod s tepelným čerpadlem? 

Je potřeba zvolit takový typ chrániče, jaký předepisuje výrobce tepelného čerpadla. Pokud tepelné čerpadlo obsahuje frekvenční měnič, tak pravděpodobně výrobce předepisuje chránič typu F.

Máte v nabídce propojovací lišty na propojení jističochráničů LMF? 

Ano, k propojení jističochráničů LMF jsou určené propojovací lišty LMS, které jsou určené k propojování 1modulových 1N přístrojů.

Kam mám zapojit přívod u vašich modulárních chráničů seshora nebo zespoda? 

Naše modulární proudové chrániče a jističochrániče jsou napěťově nezávislé, nemají předepsaný směr zapojení.