Kompaktní jističe 3VA | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Kompaktní jističe 3VA

Inspirováno našimi zákazníky…

Kompaktní jističe 3VA zaručují bezpečnost, flexibilitu a hospodárné použití v nízkonapěťových rozvodech. Kromě uživatelského komfortu je klíčovou výhodou dostupnost, bezpečnost a ochrana vaší instalace, osob a majetku.

Představení kompaktních jističů 3VA

Základní dělení jističů vychází z provedení nadproudových spouští:

Jističe 3VA1 využívají termomagnetické nadproudové spouště a jsou určené pro jednoduché aplikace.

Jističe 3VA2 jsou jističe s vyššími technickými parametry a elektronickými nadproudovými spouštěmi určené do náročnějších aplikací v průmyslu, infrastruktuře a energetice.

 

Jističe 3VA1

Technické řešení jističů 3VA1 splňuje požadavky na spolehlivost a dokonalou ochranu. Jističe 3VA1 využívají termomagnetickou nadproudovou spoušť a jsou určené pro jednoduché aplikace.
 

Jističe 3VA2

Kompaktní jističe 3VA2 jsou jističe s vyššími technickými parametry a elektronickými nadproudovými spouštěmi určené do náročnějších aplikací v průmyslu, infrastruktuře a energetice.

Klíčové vlastnosti jističů 3VA

01

Kompaktní jističe 3VA se vyznačují především variabilitou vnitřního příslušenství, které je univerzální pro všechny velikosti jističů do 1 000 A. Patří mezi ně například pomocné spínače nebo pomocné spouště. 

02

Jednou z výhod je volba ovládání. Lze vybírat mezi motorovým nebo ručním pohonem, který může být na jističi umístěn z čela nebo z boku.

03

Kompletní softwarová podpora a technická podpora zůstává samozřejmostí. K dispozici je rovněž výkresová dokumentace a návody k použití.

04

Jističe lze namontovat do jakékoliv instalace díky variabilitě připojovacích sad či použitím odnímatelného nebo výsuvného zařízení.

05

Kompaktní jističe 3VA2 do 1 000 A dále nabízejí elektronické nadproudové spouště řady ETU5xx nebo ETU8xx, které jsou schopny datové komunikace s nadřazeným systémem. Elektronické nadproudové spouště řady ETU8xx jsou navíc vybaveny integrovanou funkcí měření

06

Díky možnosti kombinace jističe a chráničového modulu dochází k výraznému zvýšení bezpečnosti osob a majetku. Kromě uživatelského komfortu je klíčovou výhodou dostupnost, bezpečnost a ochrana vaší instalace, osob a majetku

Použití

Jističe 3VA jsou k dispozici v 1pólovém až 4pólovém provedení (1pól a 2pól pouze pro velikost 3VA11 160 A). Jsou konstruovány pro jmenovité proudy 16 - 1600 A a jmenovité napětí až 690 V AC v závislosti na velikosti provedení a řadě.

 

 

Kompaktní jistič 3VA1116-5EF36-0AA0 pro jednoduché aplikace

Kompaktní jistič 3VA2225-5HN32-0AA0 pro náročnější aplikaceKompaktní jističe 3VA1

Představení kompaktních jističů 3VA

Technická řešení jističů 3VA1 splňují požadavky na spolehlivost a dokonalou ochranu. Řada 3VA1 využívá  termomagnetickou nadproudovou spoušť (neboli bi-metal) a jsou určené pro jednoduché aplikace.

 

 

Katalog 3VA

Klíčové vlastnosti typu 3VA1

 • termomagnetické nadproudové spouště
 • 1pólové až 4pólové provedení v závislosti na velikosti
 • vypínací schopnost 16 kA ÷ 110 kA v závislosti na velikosti
 • pevné, odnímatelné a výsuvné provedení v závislosti na velikosti
 • vhodné pro AC i DC aplikace
 • bez korekce jmenovitého proudu pro teploty do + 50°C
 • jednotná platforma příslušenství pro všechny jističe 3VA1

Kompaktní rozměry

Jističe 3VA1 mají montážní hloubku 70 mm a kryt velikosti 45 mm předurčuje jističe 3VA1 o velikosti 100, 160 a 250 A k ochraně kabelů a vedení v oblasti infrastruktury. Pro tyto aplikace existuje široká škála příslušenství, k dispozici jsou např. adaptéry pro montáž na „U“ lišty, stejně jako boční chráničové moduly a boční motorové pohony.

Termomagnetické nadproudové spouště

Základním ochranným prvkem je termomagnetická nadproudová spoušť (bi-metal). Skládá se z tepelné spouště pro ochranu proti přetížení a z magnetické spouště, která chrání instalaci při nadproudu a zkratu. Obě spouště jsou navzájem nezávislé.

Termomagnetické nadproudové spouště jsou základní nadproudové spouště pro ochranu proti přetížení a zkratu v jednoduchých aplikacích. Používají se v sítích střídavého proudu, 400Hz aplikacích a v aplikacích se stejnosměrným proudem. 

Kompaktní jističe 3VA2

Sofistikované řešení pro složitější aplikace 

Provedení 3VA2 se vyznačuje vyššími technickými parametry a elektronickou nadproudovou spouští. Je určené do náročnějších aplikací v průmyslu a energetice. Řada 3VA2 splňuje všechny požadavky na vysokou kvalitu a bezpečnost pro ochranu motorů, spouštěčů a generátorů.  

 

Katalog 3VA

 

Jističe 3VA2 jsou navrženy tak, aby splňovaly ty nejvyšší požadavky...

 • vysoká vypínací schopnost
 • selektivita    
 • datová komunikace
 • integrovaná funkce měření

Klíčové vlastnosti typu 3VA2

 • elektronické nadproudové spouště
 • 3pólové a 4pólové provedení
 • vypínací schopnosti 55 kA ÷150 kA (v závislosti na velikosti)
 • pevné, odnímatelné a výsuvné provedení
 • vysoká selektivita při poměru jmenovitých proudů 1:2,5
 • datová komunikace pro nadproudové spouště řady ETU5xx a ETU8xx    
 • integrovaná funkce měření v nadproudových spouštích řady ETU8xx
 • jednotná platforma příslušenství napříč všemi jističi

Elektronická nadproudová spoušť (ETU)

Jističe 3VA2 jsou vybaveny dvěma druhy proudových transformátorů. Transformátory s feromagnetickým jádrem slouží jako zdroj energie pro napájení elektronické spouště a Rogowského cívky pro přesné měření proudu. Každý z obou druhů transformátoru má optimální vlastnosti pro svůj konkrétní účel. Díky vysoké přesnosti měření proudu je jistič 3VA2 vhodný pro měření výkonu/energie. Kromě toho je možné jemnější nastavení monitorování proudu zemních poruch.

Elektronické nadproudové spouště poskytují následující ochranné funkce:

 • ochranu proti přetížení – tepelná spoušť L
 • krátkodobou zpožděnou ochranu proti zkratu – selektivní spoušť S    
 • ochranu proti zkratu – zkratová spoušť I
 • ochranu N-vodiče proti přetížení a zkratu N
 • ochranu proti reziduálním proudům vůči zemi – zemní ochrana G

Kompaktní jističe 3VA27

Jističe 3VA27 se dělí podle provedení:

Pevné provedení

 1. oblast s předními / zadními přívody
 2. svorkovnice pomocných obvodů
 3. elektronická nadproudová spoušť (ETU)
 4. signalizace stavu kontaktů zapnuto / vypnuto
 5. tlačítko pro mechanické zapnutí
 6. tlačítko pro mechanické vypnutí
 7. signalizace stavu střádače
 8. páka pro ruční natažení strádače

Výsuvné provedení

 1. výsuvné zařízení
 2. jistič ve výsuvném provedení
 3. Připojovací místo hlavních přívodů
 4. klika pro vysouvání / zasouvání
 5. blokovací tlačítko (stlačit před změnou polohy jističe)
 6. otvor pro kliku
 7. signalizace polohy jističe
 8. posuvná kolejnice
 9. spodní izolační kryty
 10. horní izolační kryty
 11. zajišťovací páka

Mohlo by vás zajímat