Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

Škola byla postavena pro sluchově postižné děti a uvedena do provozu v roce 1911. Valašsko­meziříčský ústav byl původně určen pro 120, kteří mohli být vyučováni v osmi postupných ročnících.  V letech 2005 - 2007 byla provedena výstavba nové střední průmyslové školy elektrotechnické, kde studuji žáci informační technologie. Studium je zakončeno maturitou. Dále škola nabízí dva učební obory: elektrikář a zahradník. Učební obory jsou ukončeny závěrečnými zkouškami s výučním listem. Na škole mohou studovat i žáci s jiným zdravotním postižením.

SPOLUPRÁCE S OEZ

OEZ nám poskytl zdarma přístroje, na kterých se učí naši žáci v praktickém vyučování. Tento dar nám poskytuje rozšířené možnosti, umožňuje nám provádět cvičné úlohy zapojování obvodů nn, které vychází z praktického použití.

Kontakt

http://www.val-mez.cz/