Retrofity jističů | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Retrofity jističů

Rychlá a profesionální náhrada morálně zastaralého jističe bez nutnosti úpravy rozváděče

Retrofity s novými jističi 3VA.. a jističi Arion WL nad 630 A

Specifikaci, montáž a zprovoznění náhrad těchto jističů – Retrofity, provádějí vyškolení odborníci přesně podle technických parametrů zařízení a požadavků zákazníků.

Příklady instalací

J2Z

J2Z

VMT.1

VMT.1

VMT.2

VMT.2AR

AR10

AR16

AR25

ARV

ARV10ARV16

Kontakt - retrofity jističů

T: 465 672 193
E: retrofity.cz@oez.com