Technické dotazy - Produkty pro měření a komunikaci 2023 | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Technické dotazy - Produkty pro měření a komunikaci 2023

  Produkty pro měření a komunikaci (2023): Je možné doplnit produkty s měřením/komunikací do stávajících rozváděčů? 

  Vzhledem k malé velikosti modulárních přístrojů je doplnění nebo náhrada ve stávajících rozváděčích poměrně jednoduchá. Komunikačním spínačem o velikosti půl modulu lze doplnit i běžné modulární jističe, chrániče, jističochrániče nebo vypínače, které schopností měření a datovou komunikací standardně nedisponují. I pojistky s elektronickým modulem jsou celkově stejně velké jako běžné pojistky, a proto je i u nich výměna časově a prostorově nenáročná.

  Také u vzduchových a kompaktních jističů je výběr produktů pro měření a komunikaci pouze o volbě správné nadproudové spouště a nemá vliv na velikost přístroje. Najít volné místo v rozváděči je potřeba jen pro komunikační rozhraní, která umožňují přenos dat do nadřazených systémů.

  Více informací o přístrojích pro měření a komunikaci se můžete dočíst v našem katalogu.

  Produkty pro měření a komunikaci (2023): Jak vznikla nová skupina Produkty pro měření a komunikaci?

  Již před 20 lety jsme začali nabízet první přístroje, které uměly měřit a komunikovat. Staly se jimi vzduchové jističe. V posledních letech jsme tento trend rozšířili i na menší přístroje jako jsou kompaktní jističe, analyzátory sítí, pojistky nebo modulární přístroje. Rozhodli jsme se vytvořit novou skupinu, která bude všechny tyto produkty zastřešovat, a pro tuto oblast použití vytvoří komplexní přehled.

  Produkty pro měření a komunikaci (2023): K čemu jsou určeny produkty pro měření a komunikaci?

  Tyto produkty jistí elektrické obvody před zkratem a přetížením stejnými způsoby jako jiná obvyklá zařízení. Navíc ale měří elektrické veličiny jako jsou proud, napětí, frekvenci, účiník, výkony a energie, a k tomu ale také dokážou měřit i teplotu uvnitř přístroje. Prostřednictvím komunikačního modulu umějí naměřené hodnoty přenášet do různých nadřazených systémů, ve kterých se s nimi může dále pracovat.

  Produkty pro měření a komunikaci (2023): Co přístroje měří kromě základních elektrických veličin (proud, napětí, energie, …)? 

  Měří také teplotu uvnitř přístrojů, což může být další způsob, jak hlídat správné fungování přístrojů a spotřebičů.

  Produkty pro měření a komunikaci (2023): Je možné doplnit přístroje s měřením a komunikací do stávajících rozváděčů? 

  Vzhledem k malé velikosti modulárních přístrojů je doplnění nebo náhrada ve stávajících rozváděčích poměrně jednoduchá. Komunikačním spínačem o velikosti půl modulu lze doplnit i běžné modulární jističe, chrániče, jističochrániče nebo vypínače, které schopností měření a datovou komunikací standardně nedisponují. I pojistky s elektronickým modulem jsou celkově stejně velké jako běžné pojistky, a proto je i u nich výměna časově a prostorově nenáročná.
  Také u vzduchových a kompaktních jističů je výběr přístrojů pro měření a komunikaci hlavně o volbě správné nadproudové spouště a nemá vliv na celkovou velikost přístroje. Najít volné místo v rozváděči je potřeba jen pro komunikační rozhraní, která umožňují přenos dat do nadřazených systémů.

  Produkty pro měření a komunikaci (2023): Kde najdu seznam registrů s informacemi pro nadřazené řídicí systémy?

  Ke každému přístroji se schopností komunikace existuje komunikační manuál. Najdete v něm nejen seznam registrů s jejich adresami a popisem, ale také s podrobnějšími informacemi o konkrétních protokolech, s jejichž pomocí jsou jednotlivá měřená data přenášena.