Výzkum a vývoj v OEZ | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Výzkum a vývoj v OEZ

Výzkum a vývoj má v OEZ dlouhou a bohatou historii a je na vysoké úrovni.

Produkty OEZ byly již v minulosti výsledkem vlastního vývoje a výroby technologií (od speciálních nástrojů a forem až po kompletní montážní linky). Po roce 1994 se do oblasti vývoje investovaly značné finanční prostředky, které umožnily podstatné rozšíření a zefektivnění vývojových prací. Konstruktéři se seznamovali s novými software a dosavadní dvourozměrné výkresy produktů nahradily nové možnosti virtuálního prostředí.

Nové aplikace

V současné době používají konstruktéři počítačové aplikace, které usnadňují inženýrské analýzy a v relativně krátkém čase poskytují důležité informace, které by dříve konstruktéři mohli zjistit až po testování vyrobeného vzorku. Pro konstrukci jisticích přístrojů jsou přínosné např. simulace elektromagnetického pole, simulace rozložení teplotního pole nebo simulace mechaniky. Simulace poskytnou např. informace o elektromagnetické kompatibilitě přístroje, chování přístroje při poruše, informují o oteplení jednotlivých částí přístroje apod. Díky počítačovým simulacím je možné zkrátit čas a snížit finanční náklady v prvovýrobě. Správně nastavené simulace urychlují vývoj přístroje a mohou včas odhalit nedostatky jednotlivých návrhů.

Zkušebna

Důležitou součástí výzkumu a vývoje je ověřování získaných dat a informací. Tato fáze vývoje probíhá ve zkušební laboratoři, která dokáže všechny přístroje vyrobené v OEZ podrobit náročným zkouškám. Provádí se zde různé zkoušky přístrojů a mnoho dalších. Pokud nový přístroj zkoušky splní a vyhovuje všem požadavkům normy, může být certifikován, uvolněn do výroby a následně distribuován zákazníkovi.

Spolupráce s odbornými školami

V oblasti inovací a vývoje spolupracuje oddělení R&D s odbornými školami. Ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně se našim konstruktérům podařilo díky novému způsobu měření analyzovat chování elektrického oblouku při zkratové zkoušce. Konstruktéři a zaměstnanci výzkumného centra CVVOZE, které je součástí VUT, trasovali pomocí dvou vysokorychlostních kamer polohu elektrického oblouku na kontaktním systému jisticího přístroje během zkratové zkoušky. Díky speciální sadě laserů sledovat průběh zkratové zkoušky. Nový postup měření pomůže lépe optimalizovat jednotlivé elementy spínacího systému jističe a analyzovat chování elektrického oblouku při výkonových testech.

Rovnocenné partnerství

Oddělení výzkumu a vývoje v Letohradě má za sebou několik velmi významných projektů, např. výrobní řadu jističů 3VA1 a 3VA5 nebo vývoj motorových pohonů a dalšího příslušenství. V budoucnu chtějí konstruktéři usilovat o vývojové projekty nových variant spouští nebo příslušenství (např. motorové pohony, výsuvná provedení apod.).