Výpočtový program Prozik | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Výpočtový program Prozik

Výpočtový program Prozik slouží k výpočtu a řízení rizika ztrát vztahujících se ke stavbě vzniklých v důsledku úderu blesku (dle ČSN EN 62305-2 ed.2). Jednoduché prostředí umožňuje rychlé vyplnění potřebných dat. Výstupem programu je textový souhrn zadaných hodnot, vypočtené výsledky a návrh konkrétních přepěťových ochran pro sítě nn 230/400 V.

Softwarová podpora

Výpočtový program Prozik
E
: softwarova.podpora.cz@oez.com

Ke stažení

Portable verze