Newsletter OEZ 03/2023 | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Newsletter OEZ 03/2023

Seznamte se s dalšími tématy ze seminářů

Ve druhé přednášce jsme se věnovali výběru a nastavování jističů 3VA, aby správně vypínaly v případě poruchy. Vaši práci usnadní vylepšení v našich softwarech.

 Nastavování nadproudových spouští kompaktních jističů 3VA  

  Novinky v softwarové podpoře     

Ve třetí přednášce jsme se zaměřili na obecné podmínky a požadavky pro volbu a montáž přístrojů.

Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací NN podle souboru norem ČSN 33 200

Nová katalogová dokumentace kompaktních jističů 3VA

Co nového obsahují nové dokumenty a k čemu je používat? 
Které dřívější dokumenty nahradily?

Přečtěte si článek a získejte nové dokumenty

Kompletní informace z odborných seminářů 2023

Nestihli jste se zúčastnit našeho tradičního semináře nebo si chcete znovu připomenout zajímavé přednášky? 
Připravili jsme pro vás podklady z přednášek a odpovědi na vaše nejčastější otázky.

Přečtěte si článek a stáhněte si podklady