Certifikace | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Certifikace

Společnost OEZ s.r.o. dosáhla v roce 2001, jako vůbec první firma v České republicecertifikace integrovaného systému managementu řízení. Sdružení pro certifikaci systémů jakosti v České republice CQS udělilo OEZ s.r.o. „Diamantový certifikát“, který dokládá úspěšné zavedení systémů řízení kvality, environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a managementu hospodaření s energií. Současně se OEZ s.r.o. pyšní jako jedna z mála firem registrací v systému environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS).

Prodej výrobků v tuzemsku a zahraničí významnou měrou podporují certifikáty od nezávislých akreditovaných laboratoří v České republice, v Německu, na Slovensku, ve Velké Británii, v Rusku či na Ukrajině.

Certifikáty produktů se vztahují ke každému jednotlivému produktu a jsou součástí jeho katalogového listu v sekci Produkty

CERTIFIKACE SYSTÉMU

Společnost OEZ s.r.o. má zavedený Integrovaný systém řízení a kvality ISO 9001, životního prostředí ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001 a managementu hospodaření s energií (ISO 50001).

Ke stažení

 

← Spolupráce se školami                                                                                        Všeobecné obchodní podmínky →