Spínací přístroje OEZ řady Minia | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Spínací přístroje OEZ řady Minia

Skupina spínacích přístrojů se čím dál více dostává do popředí obecného zájmu. Tyto přístroje nám usnadňují život tím, že ovládají připojené spotřebiče. Jedná se o běžné potřeby, jako je zapínání bojleru pouze v nízkém tarifu (instalační stykače), pohodlné ovládání osvětlení (impulzní paměťová relé, časová relé, spínací hodiny) a další. V tomto článku se zaměříme na spínací hodiny OEZ.

Spínací hodiny jsou určeny pro spínání elektrických obvodů v konkrétní denní době. Produkty OEZ rozdělujeme do třech základních podskupin:

MAE … ekonomické

MAN … standardní

MAA … astro

 

Volit můžeme mezi analogovou a digitální verzí spínacích hodin. Analogové spínací hodiny jsou nastavitelné pomocí lamel umístěných na kotouči a dodávají se buď v 1modulové nebo 3modulové verzi.

Naopak digitální spínací hodiny jsou nastavitelné pomocí displeje a tlačítek. Jsou vhodné pro aplikace, kde je třeba odlišného nastavení pro jednotlivé dny v týdnu (tzv. týdenní program).

 

 Ekonomické analogové spínací hodiny MAE-A

Jsou to nejjednodušší modely bez zálohy chodu. Jsou využitelné do aplikací, kde není důležité udržení reálného času, například cyklické spínání dmychadla k čističce odpadních vod. Nejmenší nastavitelný časový úsek je 15 minut.

 

Ekonomické digitální spínací hodiny MAE-D

Tato provedení využijeme v případě, že chceme elektrický obvod spínat během celého týdne podle různých pravidel. Jako příklad lze uvést školní zvonek, u kterého není žádoucí, aby zvonil přes víkend. Nejkratší interval sepnutí je 1 minuta, záloha chodu 3 roky. Hodiny umožňují automatický přechod letní/zimní čas.

1modulové provedení MINI oceníme při nedostatku místa v rozváděči.

 

Standardní analogové spínací hodiny MAN-A

Jedná se o standardní typy spínacích hodin. Rozdíl oproti ekonomické řadě je v tom, že obsahují dobíjecí baterii, která zajistí chod kotouče při výpadku napájení až 100 hodin. Vizuálně jsou až na typové označení shodné s jejich ekonomickou variantou.

Použití naleznou v aplikacích, kde je možné shodné nastavení každý den a zároveň je nutné udržet reálný čas, například závlahy skleníků, filtrace bazénů, …

 

Standardní digitální spínací hodiny MAN-D

Nejkomplexnější ze skupiny běžných spínacích hodin. Samozřejmostí je možnost nastavení automatického přechodu zimní/letní čas a záloha chodu (5 let).

  

Navíc oproti ekonomickému provedení tyto spínací hodiny umožňují:

- nastavení režimu dovolené

- inverzní spínání

- náhodné spínání (simulace přítomnosti)

- funkci cyklování

- volbu z 15 cizích jazyků

- nastavení kontrastu displeje

- ochranu PIN kódem

- evidenci celkového času sepnutí

 

Dále umožňují i uložení a načtení programu pomocí datového klíče, využitelné jsou v případě odlišných programů pro různá roční období nebo při nastavování většího počtu hodin shodným programem.

 

Velkým přínosem je i možnost vytvoření programu spínání pomocí počítače a jeho následné nahrání do spínacích hodin pomocí datového klíče. Poslední jmenovaná vlastnost je využívána zejména při složitých nastaveních nebo programech spínání.

 

Astro spínací hodiny MAA-D

Speciální provedení spínacích hodin, které dokáže podle zadaných GPS souřadnic vypočítat východ a západ slunce. Využitelné jsou například pro řízení pouličního osvětlení nebo osvětlení výloh. Spínací hodiny Astro umožňují např.:

- vypnout osvětlení při západu slunce (možný posun zapnutí až o ±120 minut)

- zhasnout v určený čas (např. v 1:00)

- ráno rozsvítit (např. ve 4:00)

- nakonec zhasnout s východem slunce (možný posun vypnutí až o ±120 minut).

 

Hodiny dále umožňují zapnutí osvětlení i pomocí externího vstupu „S“ s nastavitelným doběhem (až 24 h). Tato funkce je využívána například při kontrole pouličního osvětlení, kdy údržba tlačítkem rozsvítí, lampy zkontroluje, ale nemusí se zabývat jejich vypnutím. To zajistí doběh nastavený pro vstup „S“.

 

Nabídka spínacích hodin OEZ je schopna pokrýt nejběžnější aplikace, kde je zapotřebí spínat elektrické okruhy v závislosti na denní době. Konkrétně spínací hodiny Astro nahrazují soumrakové spínače zejména díky možnosti vypnutí osvětlení v průběhu noci či vyloučení rizika poškození čidel soumrakového spínače vandaly.