Výpočtový program Sichr | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Výpočtový program Sichr

Výpočtový program Sichr slouží k návrhu a kontrole paprskových sítí TN-C , TN-C-S a IT sítí bez vyvedeného středního vodiče ve všech obvyklých napěťových hladinách. Program v sobě zahrnuje databázi jistících a spínacích prvků, proudových chráničů a svodičů přepětí z produkce OEZ, dále pak otevřené databáze transformátorů a silových kabelů.

Program pracuje v prostředí Windows 10 a vyšším.

Otázky a odpovědi

POTŘEBUJETE PORADIT S PROGRAMEM SICHR?

Máte v Sichru problémy s vkládáním kabelů a jejich následnou editací?

Problém způsobuje příliš horlivá činnost antivirového programu AVG. Pokud Vašemu AVG zakážete kontrolovat adresáře C:\Program Files (x86)\OEZ a C:\Users\JménoVašehoProfilu\OEZ\Sichr (nastavením výjimky v pokročilých nastaveních) bude problém vyřešen. Tuto záležitost jsme již konzultovali se zákaznickou podporou AVG, kde jsme dostali příslib, že výjimku pro program Sichr standardně nastaví s další aktualizací programu AVG.

Softwarová podpora

SOFTWAROVÁ PODPORA

Výpočtový program Sichr
T: +420 464 600 022
E: softwarova.podpora.cz@oez.com
Verze programu

VERZE VÝPOČTOVÉHO PROGRAMU SICHR

Zveřejňování verzí výpočtového programu Sichr

Verze programu Sichr

Termín uvedení

Vlastnosti verze 24

 • Doplněny vzduchové jističe 3WA
 • Přidána možnost připojovat svodiče přepětí v zapojení "V" a "T"

květen 2024 

Vlastnosti verze 23

 • Zavedena možnost zobrazovat Zsv > 2/3 Zs info
 • Zveřejněny omezovací a I2t charakteristiky jističů 3VA
 • Doplněny moduly jmenovitého proudu u jističů 3VA2 a Arion WL
 • Nově nejsou k instalaci potřeba admin práva
 • Aktualizován sortiment výrobků
 • Doplněny přístroje Minia s komunikací 5SL60..., 5SV60... a pojistky s komunikací 3NA32...

duben 2023 

Vlastnosti verze 22

 • Doplněny pojistkové odpínače 3NP1
 • Doplněna řada MiniaMini
 • Doplněny jističe LTP a LTS
duben 2022 

Vlastnosti verze 21

 • Doplněny nové produkty
 • Rozšířena volba počtu seskupených obvodů v (trubkách) zemi ze 6 na 20
 • V souvislosti se zrušením ČSN 33 2000-4-473 byl v Sichru požadavek na použití nehořlavých přepážek mezi paralelními kabely nahrazen výzvou k jejich samostatnému jištění
 • Při klonování paprsku s přechodem 3f-1f se střídají fáze L1, L2, L3
duben 2021 

Vlastnosti verze 20.00

 • Doplněny kompaktní jističe a odpínače 3VA včetně chráničových modulů
 • Do menu doplněna položka "Opakovat poslední volbu" pro rychlé opakování vložení stejného prvku
 • Doplněn údaj 2/3 Zs pro revizní techniky (Zs(m) = 2/3 Zs podle ČSN 33 2000-6 ed.2 / IEC 60364-6:2016, čl. D.6.4.3.7.3)
 • Doplněno uložení jednožilových kabelů na vzduchu ve svazcích v jedné vrstvě těsně
březen 2020 

Vlastnosti verze 19.00

 • Doplněny nové produkty
 • Rozšířena volba počtu seskupených obvodů v (trubkách) zemi ze 6 na 20
 • V souvislosti se zrušením ČSN 33 2000-4-473 byl v Sichru požadavek na použití nehořlavých přepážek mezi paralelními kabely nahrazen výzvou k jejich samostatnému jištění
 • Při klonování paprsku s přechodem 3f-1f se střídají fáze L1, L2, L3
březen 2019 

Vlastnosti verze 18.03

 • provedena další drobná vylepšení, opraveny drobné chyby
červen 2018 

Vlastnosti verze 18.02

 • provedena další drobná vylepšení, opraveny drobné chyby
červen 2018 

Vlastnosti verze 18.01

 • roveden facelift panelu nástrojů
 • zpřehledněn panel volby kabelů
 • vzájemně odděleny volby uložení kabelů v zemi a v trubkách v zemi
 • přidána tlačítka pro snadné vytvoření nového vlastního kabelu, transformátoru a generátoru
 • aktualizován sortiment proudových chráničů
 • provedena další drobná vylepšení, opraveny drobné chyby
květen 2018 

Vlastnosti verze 18.00

 • aktualizovány všechny jazykové mutace manuálu k programu
 • u proudových chráničů OLE a OLI doplněny hodnoty Icu podle EN 60947-2
 • svodiče SJB-50E doplněny i do třífázové sítě TN-C i TN-S
 • doplněny transformátory Siemens
 • doplněny generátory Applipower
březen 2018 

Vlastnosti verze 17.00

 • zaveden systém snadné aktualizace programu na jedno kliknutí
 • zavedeny spouště obloukové ochrany
 • doplněny jističe Arion WL velikost II, Icu = 130 kA
 • aktualizován sortiment svodičů přepětí, doplněny svodiče SJB-50E
 • doplněny nazkoušené hodnoty kaskádování jističů LVN s pojistkami gG
 • doplněny transformátory Siemens TUMETIC a GEAFOL 22/0,42 a 22/0,40 kV
březen 2017 

Vlastnosti verze 16.02

 • Odstraněny drobné chyby.
říjen 2016 

Vlastnosti verze 16.01

 • Zkrácena odezva programu na kliknutí myši.
 • Doplněna možnost vložení informačního bodu do schématu s údaji o napětí a proudech.
 • Po opětovném spuštění programu po nekorektním ukončení se obnoví rozpracovaný soubor.
 • V "Osobních nastaveních" je nově možné přepsat pojem "Sběrnice" například na "Přípojnice".
 • Opraveny problémy s tiskem na některých počítačích.
 • Odstraněno chybné chybové hlášení při určitém zapojení nadproudového relé.
květen 2016 

Výpočtový program Sichr 16.00

 • Do nabídky vedení zařazeny přípojnicové systémy Sivacon.
 • Doplněny proudové chrániče LFN s charakteristikami G a S.
 • Doplněny odpínače MSN.
 • Aktualizován manuál (verze 2016).
 • V režimu Impedance doplněn údaj R(50V/5s) - maximální odpor pospojování podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 411.3.2.6 a 415.2.2
 • Když je požadován výpis Ik" za omezujícím přístrojem, vypisuje se nově také ip
 • Vylepšeno přidávání vlastních transformátorů, generátorů a kabelů do databáze.
březen 2016 

Výpočtový program Sichr 15.01

 • Aktualizován sortiment Varius, Minia
 • Odstraněny některé nedostatky předchozí verze
květen 2015
Výpočtový program Sichr 15.00
 • soupiska materiálu na úvodní straně je nově propojena s Konfigurátorem OEZ, umožňuje
 • konfigurovat přístroje, sestavit podklady pro objednávku a sečíst cenu
 • doplněna nadproudová relé a stykače Conteo
 • aktualizován sortiment Minia
 • aktualizován sortiment Varius
 • součástí programu je nový manuál v elektronické podobě
duben 2015
Výpočtový program Sichr 14.01
 • doplněno příruční tlačítko „Opravit“ pro rychlejší editaci prvků
 • doplněna možnost snadné změny jmenovitého proudu pojistky bez nutnosti znovu vybírat pojistkový odpínač
 • funkce „Uložit jako...“ do jiných formátů než OEZ se nově provádí též volbou "Export" z hlavního menu
červen 2014
Výpočtový program Sichr 14.00
 • doplněna možnost použít jako zdroj napájení generátor
 • zavedena možnost nahradit vyhodnocení impedanční smyčky hlášením, že "Ochrana automatickým odpojením od zdroje zde není požadována"
 • zavedena možnost nahradit vyhodnocení selektivity hlášením, že "Selektivita jištění zde není požadována"
 • sjednoceny hlavičky na všech listech projektu
únor 2014
Výpočtový program Sichr 13.11
 • Doplněn přehled parametrů a výpočtů
 • Doplněna možnost zobrazit seznam materiálu ve formátu tabulky.
 • Doplněna možnost exportu do XLS souboru.
 • Doplněna možnost zobrazení do tabulky s jiným uspořádáním parametrů pro snadné kopírování.
 • Doplněna možnost zobrazit panely nastavených nadproudových spouští s vypínacími charakteristikami použitých jističů. Zobrazení je ve formátu HTML s aktivním obsahem na začátku.
 • Doplněna možnost tisknout panely nastavených nadproudových spouští s vypínacími charakteristikami použitých jističů.
 • Aktualizován sortiment přepěťových ochran.
 • Doplněna databáze transformátorů.
srpen 2013
Výpočtový program Sichr 13.00
 • Pojistkové vložky PV10 nahrazeny pojistkovými vložkami PVA10.
 • Odpínače OPV nahrazeny odpínači OPVA a OPVP.
 • Doplněna spušť SE-BD-0160-DTVE.
 • Na úvodní stránce je seznam materiálu nově v jednom sloupci.
 • Červená barva pro označení předepsaného času vypnutí 5 s byla nahrazena barvou zelenou.
 • Tisknout je nově možné přímo do PDF souboru.
 • Obrázky je nově možné ukládat i ve formátu JPG.
únor 2013
Výpočtový program Sichr 12.01
 • doplněny pojistky PNA a PHNA
 • provedena změna značení parametrů jističů Modeion (IR, tR, Ii, Isd, tsd)
 • opraveno vkládání AlFe lan
květen 2012
Výpočtový program Sichr 12.00
 • doplněno uložení G a upřesněno uloření F pro jednožilové kabely na vzduchu
 • v síti TN-S umožněno připojení třífázových spotřebičů bez vyvedeného středního vodiče (motory) pomocí čtyřžilových kabelů
 • rozšíření možností jištění spínačů a proudových chráničů proti zkratu před přístrojem a proti přetížení za ním
 • zpřehledněno dialogové okno pro výběr jističů řady Modeion
únor 2012
Výpočtový program Sichr 11.02
 • doplněny Ariony velikosti I s Icu = 85 kA / 400, 500 V, 66 kA / 690 V
 • doplněny Ariony velikosti I s In = 2000 A
říjen 2011
Výpočtový program Sichr 11.01
 • doplněny pětižilové měděné i hliníkové kabely 95 a 120 mm2
 • tiskový dialog si nově pamatuje poslední nastavení
 • opraveno vkládání zdroje do sítě TN 220/380V
 duben 2011
Výpočtový program Sichr 11.00
 • doplněny proudové chrániče složené z BC160+RCD
 • doplněna možnost snížit maximální teplotu kabelu pro hořlavé prostředí (typicky na 120 °C)
 • snadnější vkládání svodičů přepětí
 • optimalizována rychlost výpočtu přehledu parametrů a výpočtů
 • doplněn překlad menu do bulharštiny
 • aktualizovaný manuál ve formátu pdf součástí programu, k dispozici i v tištěné formě
 únor 2011
Výpočtový program Sichr 10.01
 • doplněny transformátory s různým napětím nakrátko
 • OLFI a OLFE přemístěny do dříve vyráběných
 duben 2010
Výpočtový program Sichr 10.00
 • zaveden nový režim Ekonomická optimalizace průřezu kabelů
 • zvýšen maximální počet paprsků z 50 na 500 (nefunguje na W95 a W98)
 • aktualizován sortiment proudových chráničů a svodičů přepětí
 • doplněna databáze transformátorů SGB, BEZ
 • v přehledu PaV doplněno oddělení paprsků dvojitou čárou
 březen 2010
Výpočtový program Sichr 9.01 březen 2009
Výpočtový program Sichr 9.00 únor 2009
Výpočtový program Sichr 8.00 březen 2008
Výpočtový program Sichr 7.00 leden 2007
Výpočtový program Sichr 6.10 leden 2006
Výpočtový program Sichr 6.01 květen 2005
Výpočtový program Sichr 6.00 leden 2005
Výpočtový program Sichr 5.02 srpen 2004
Výpočtový program Sichr 5.01 květen 2004
Výpočtový program Sichr 5.00 únor 2004
Výpočtový program Sichr 4.03 leden 2003
Výpočtový program Sichr 3.00 leden 2002
Výpočtový program Sichr 2.00 leden 2001
Výpočtový program Sichr 1.21  červenec 2000  
Výpočtový program Sichr 1.20 červen 2000
Výpočtový program Sichr 1.10   leden 2000

Ke stažení

Portable verze