OEZ podporuje město Letohrad | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Darovali jsme městu Letohrad 3,5 milionů na veřejné projekty

Darovací smlouvy na sociální, vzdělávací, zdravotní a kulturní projekty v celkové hodnotě 3,5 milionu korun dnes v prostorách Městského úřadu v Letohradě podepsali se starostou města Letohrad Petrem Fialou generální ředitel společnosti OEZ Roman Schiffer a finanční ředitel společnosti OEZ Franz Girschick.

„V Letohradu a okolí patříme mezi největší zaměstnavatele a jsme nedílnou součástí místní komunity, kterou dlouhodobě a všestranně podporujeme. V období 2020–2021 podpoříme nejen sociální, vzdělávací a kulturní projekty, ale přispějeme i na pokrytí nákladů, které město muselo vynaložit v souvislosti s koronavirovou pandemií.“ uvedl Roman Schiffer, generální ředitel společnosti OEZ.

Společnost Siemens i její součást OEZ se podpoře komunit věnují dlouhodobě. „Vstupujeme do období, které bude v důsledku pandemie pro řadu lidí představovat velmi složitou životní etapu. Proto jsme se rozhodli vedle podpory škol a technického vzdělávání pomoci i mladým lidem, kteří opouštějí dětské domovy a sociálně znevýhodněným rodinám. Domov a střecha nad hlavou jsou dnes důležitější než kdy dřív, proto věřím, že náš příspěvek na startovací byty a projekt sociálního bydlení pomůže těm nejpotřebnějším,“ uzavírá Schiffer.

V letech 2020 – 2021 společnost OEZ podpoří tyto organizace a projekty:

  • COVID-19 ochranné pomůcky – finanční podpora na pokrytí výdajů způsobených situací kolem koronaviru (nákup hygienických a ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků, stojanů na dezinfekce atd.) – 350 000 Kč
  • Startovací byt pro děti z dětského domova – 1 000 000 Kč
  • Spolufinancování projektové dokumentace rekonstrukce objektu s byty pro sociálně znevýhodněné – 1 000 000 Kč
  • Modernizace výpočetní techniky ZŠ U Dvora – 100 000 Kč
  • Modernizace výpočetní techniky ZŠ Komenského – 100 000 Kč
  • Projekt na podporu šetření plastů – vratné plastové kelímky na kulturní akce města – 500 000 Kč
  • Domácí hospicová péče – 350 000 Kč
  • Doplnění vzdělávací literatury do depozitáře Městské knihovny – 100 000 Kč

 

Od roku 2018 se podpora společnosti OEZ soustředí na podporu vzdělávání, sociální oblasti, kultury a zlepšování kvality životního prostředí. Starosta Letohradu Petr Fiala k tomu říká: „Pokračující dlouhodobá podpora ze strany OEZ formou významných finančních darů na potřebné záležitosti různých oblastí života města je dokladem, že je OEZ zodpovědnou firmou a myslí na prosperitu regionu a jeho občanů. Díky darům můžeme více podporovat oblasti sociální, školství, kultury i životního prostředí. Velmi si vážím skutečnosti, že OEZ podpořil darem rovněž začlenění některých skupin občanů do života společnosti, ať to je již darem na rekonstrukci bytu v Letohradě pro děti z dětského domova, nebo darem na zahájení prací na projektové dokumentaci budoucí přestavby stávajícího objektu se sociálním bydlením.“

OEZ s.r.o. je součástí koncernu Siemens, na Letohradsku působí již více než 75 let a zaměstnává zde téměř 2 000 lidí. Zaměřuje se na výrobu přístrojů jištění nízkého napětí.