Proudové chrániče VII – Praktické použití proudových chráničů v instalaci | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Proudové chrániče VII – Praktické použití proudových chráničů v instalaci

Už znáte jejich základní členění, funkce, dozvěděli jste se, jaký vliv mají na jejich použití v elektrických instalacích nízkého napětí nové normy, víte, jaké jsou nejčastější chyby při jejich zapojení... 

Kromě informací o ochranném účinku proudových chráničů je pro elektrotechniky důležité znát, jak tyto přístroje fungují a jak se správně používají v instalaci vzhledem k požadavkům v daném místě instalace. Důležitý je také výběr správného typu proudového chrániče.

Jaké problematice se budeme věnovat nyní? Zaměříme se na praktické použití proudových chráničů v instalaci.

Na co je nutné při elektrifikaci domácnosti myslet?

Základní požadavky na moderní instalaci v občanské výstavbě je možné shrnout zhruba do těchto bodů:       

- vysoká míra vybavenosti elektrickými přístroji

- poměrně velké množství vývodů

- předpokládaný instalovaný příkon 17 až 27 kVA (25 ÷ 40 A)

- množství přístrojů se spínanými zdroji a frekvenčními měniči

- nové předpisy pro realizaci instalaci ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

 

foto: staženo z internetu 

Při realizaci instalací se často setkáváme s velkou redukcí použití proudových chráničů a umístění pouze jediného proudového chrániče na začátku instalace. Takto provedená instalace ale odporuje většině doporučení, které stanovují výše uvedené normy a předpisy. Mnohdy je jako hlavní argument uváděna cena instalací. Na konkrétních příkladech chceme ukázat, jak je argument ceny relativní.

Tři příklady instalací

Zvolili jsme následující charakteristiky:

1. splnění všech požadavků, které na elektrickou instalaci kladou normy (obr.2)

2. velice častá situace s jedním chráničem (obr.3)

3. volba jakéhosi kompromisu (obr.4, nesplňuje ale všechny požadavky norem)

Obr. 2: Varianta 1 - splnění požadavků, které na elektrickou instalaci kladou normy

Obr. 3: Varianta 2 - velice častá situace s jedním chráničem

Obr. 4: Varianta 3 - volba kompromisu (nesplňuje ale všechny požadavky norem)

Co budeme hodnotit?

Instalaci jsme rozdělili do následujících obvodů: 

zásuvky obývací pokoj s jídelnou

16 A

zásuvky zádveří, technická místnost, chodba

16 A

zásuvky ložnice

16 A

zásuvky dětský pokoj 1

16 A

zásuvky dětský pokoj 2

16 A

světla 2. podlaží

10 A

světla přízemí

10 A

zásuvky kuchyně, jídelna, digestoř

16 A

trouba

16 A

myčka

16 A

zásuvky koupelna, topný žebřík

16 A

světla koupelna

10 A

pračka

16 A

sušička

16 A

zásuvky sklad, dílna, garáž

16 A

zásuvka 400 V

3x 16 A

světla garáž, dílna, terasa

10 A

varná deska

3x 16 A

lednice

16 A

bojler

16 A

topení, kotel

16 A

rezerva 1 (zvonek)

10 A

rezerva 2 (brána)

16 A

rezerva 3 (bazén)

16 A

Když instalaci hodnotíme, nemůžeme ji hodnotit pouze na základě ceny rozváděče. Pokud ale zahrneme do ceny skutečné náklady na instalaci, je situace i při použití chráničů s nadproudovou ochranou daleko příznivější a současně splňuje všechny požadavky kladené na elektrické instalace. Navíc jako další pozitivní vlastnost můžeme hodnotit odpínání 1+N, které obecně vede ke zvýšení bezpečnosti, ale umožňuje například rychlejší identifikaci poruchy v obvodu.

Jestliže ve třetí variantě rozdělíme instalaci do určitých skupin vývodů, na jejichž začátku je proudový chránič, tak abychom co nejlépe naplnili požadavky předpisů platných pro elektrické instalace, zajišťujeme nejen bezpečnost instalace, ale také předcházíme nechtěným vypnutím a eliminujeme vliv unikajících proudů. V našem případě je použito 6 sdružených obvodů, které z velké části splňují jak požadavky z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska praktických vlastností instalace.

Druhá varianta je sice cenově nejlepší, ale z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti je nejhorší. Například při každém poruchovém stavu máme vypnutý celý objekt, což je z uživatelského hlediska nepříjemné.

Pro optimální variantu číslo 3 je zde uvedeno zapojení rozváděče na obr. 4 (viz výše), kalkulace v tabulce č.1

Tab. 1: Cenová kalkulace rozváděče pro optimální variantu 3, cena je s DPH v [Kč] 

Důležité poznámky

Ceny přístrojů v návrhu všech variant jsou převzaté z internetových obchodů s elektroinstalačním materiálem tak, aby kalkulace co nejvíc respektovala realitu.

Vlastní cenové srovnání jednotlivých variant je uvedeno níže v tabulce 2. Tabulka je zpracovaná pro instalaci s předpokládanou vypínací schopností v místě instalace jak pro 6 kA, tak pro 10 kA.

Tab. 2: Cenové náklady na instalaci, cena je s DPH v [Kč] 

Cenové vyhodnocení

Pro instalace s vypínací schopností 6 kA je vidět cenový rozdíl v instalacích následovně: Varianta instalace 1, která splňuje veškeré požadavky kladené na instalaci, je zhruba o 11 % dražší než takzvaně optimální varianta 3. Současně je vidět, že instalace s jedním chráničem (varianta 2), která je z mnoha důvodů špatná, je levnější proti optimální variantě o pouhých 5 %.

Podobné údaje jsou pro instalaci v případě osazení přístrojů s vypínací schopností 10 kA, ale celková hladina se posune nahoru ve variantě 3 o zhruba 3 tis. Kč v absolutní částce, což jsou 2 % z ceny instalace.

Závěr, design nebo bezpečnost?

Většinou se při realizaci instalace zásadním způsobem řeší cena rozváděče s přístroji, které přímo ovlivňují bezpečnost instalace a ochranu před nebezpečím požáru. V konečném důsledku cenu daleko víc ovlivní například použití designových rámečků k vypínačům. A nakonec v rámci designu utratíme více peněz, než jsme ochotni investovat do bezpečnosti.

Současně je daleko větší předpoklad životnosti právě přístrojů zajišťujících bezpečnost než pomíjivého designu.