Čísla pro přírodu. Víte, jak snižujeme energetickou náročnost firmy? | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Čísla pro přírodu. Víte, jak snižujeme energetickou náročnost firmy?

Dlouhodobým cílem OEZ je snižování energetické náročnosti výroby a provozu budov. Proč? Seznamte se s čísly.

Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % a podíl na emisích dosahuje až 36 %! Projekt, ke kterému se společnost OEZ v rámci skupiny Siemens přihlásila, je zaměřen na snižování emisí CO2, které při činnosti společnosti vznikají. Současně jeho realizací dojde i k úspoře energií a zlepšení pracovního prostředí mnohých pracovišť.

Program, ke kterému se skupina Siemens zavázala, má za úkol snížit do roku 2020 emise CO2 na 50 % ve srovnání s rokem 2014. Jak se realizace projektu snižování energetické náročnosti výroby a provozu budov projevuje v praxi?

Koncem roku 2017 jsme v OEZ provedli výměnu zdrojů osvětlení ve dvou výrobních halách, letos probíhá výměna osvětlení v dalších osmi výrobních halách nebo v galvanovně. Zároveň jsme zrušili stávající zdroj centrálního vytápění – kotelnu a nahradili jsme ho moderními vyvíječi páry. Současně budujeme i zcela novou kotelnu. V rámci projektu také vyměňujeme chladicí médium a jednotky v nástrojárně, oběhová čerpadla a doplňujeme tepelná čerpadla. Realizaci celého projektu zakončíme v nejbližších měsících.

Vraťme se opět k číslům. Snížení emisí CO2 představuje jen v OEZ 1871 tun ročně! Návratnost investice v rámci naší firmy činí pouze 4,7 roku!