Technické dotazy - MiniaMini 2023 | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Technické dotazy - MiniaMini 2023

MiniaMini (2023): Kolik místa v rozváděči potřebují nejnovější obloukové ochrany (AFDD)?

OEZ nabízí v rámci 6 kA systému MiniaMini unikátní 1modulové „jističové“ obloukové ochrany LMA (jistič a oblouková ochrana). Obvykle se zapojují za chránič společně s 1modulovými 1N jističi LMB. Komplexní 6 kA obloukové ochrany (jistič, chránič a oblouková ochrana) se sestavují ze spouští obloukové ochrany ARC a unikátních  1modulových jističochráničů LMF a jsou pouze 2modulové.

Obloukové ochrany s vypínací schopností 10 kA mají šířku 3 moduly a sestavují se ze spouští obloukové ochrany ARC a 1Npólového jističe LTN („jističová“ 10 kA oblouková ochrana) nebo z ARC a jističochrániče OLI (kompletní 10 kA oblouková ochrana).

MiniaMini (2023): Jak je možné, že si mohu koupit elektronické (napěťově závislé) jističochrániče, když se nesmějí v ČR instalovat?

Prodej elektronických (napěťově závislých) jističochráničů v ČR není zakázaný pravděpodobně proto, aby český výrobce rozváděčů mohl dodávat vyrobené rozváděče i do neevropských zemí. OEZ prodává pouze bezpečné jističochrániče klasické konstrukce, např. typ LMF ze skupiny 1modulových 1N přístrojů MiniaMini - více zde.

MiniaMini (2023): Proč se nesmějí u nás ani v Evropě používat elektronické (napěťově závislé) jističochrániče?

Používání elektronických (napěťově závislých) jističochráničů zakazuje norma 33 2000-5-53 ed.3, čl. 531.3.4 Volba s ohledem na přístupnost k instalaci. Jedná se o nebezpečné řešení, protože např. po přerušení Nvodiče před chráničem není obsluha chráněna při doteku fázového vodiče (výměna žárovky apod.).

Proto renomované firmy dodávají pouze bezpečné jističochrániče klasické konstrukce, např. typ LMF ze skupiny 1modulových 1N přístrojů MiniaMini - více zde. Podrobněji viz článek Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací NN podle souboru norem ČSN 33 2000.

MiniaMini (2023): Jak poznám, že naistalovaný jističochránič je elektronický (napěťově závislý), tzn. v ČR nesprávný?

Nemusíte to nikdy řešit u jističochráničů OEZ, protože OEZ elektronické jističochrániče nedodává. Obecně se to zjistí v menších rozváděčích nejčastěji při zkoušce izolačního odporu, která se provádí v rámci kusové zkoušky při výrobě každého rozváděče.

Elektronické (napěťově závislé) jističochrániče je před zkouškou nutné odpojit, aby nedošlo k jejich zničení. Elektronické jističochrániče jsou z důvodu obsažených elektronických prvků méně odolné vůči přepětí a jejich životnost je podstatně nižší než u jističochráničů klasické konstrukce.

Proto nejen OEZ,  ale i další renomované firmy dodávají pouze bezpečné jističochrániče klasické konstrukce. OEZ doporučuje typ LMF ze skupiny 1modulových 1N přístrojů MiniaMini - více zde.

MiniaMini (2023): Je nutné použít chránič pro zásuvkový obvod s mrazákem? Pokud ano, jak to řešit?

Zásuvkový obvod s mrazákem není nutné chránit chráničem, jelikož chladicí a mrazicí zařízení jsou podle článku 5.3.12 ČSN 33 21 30 ed.3 speciálním druhem zařízení, pro která není nutné uplatňovat doplňkovou ochranu chráničem s vybavovacím proudem nepřekračujícím 30 mA. Důvodem je hrozba zkažených potravin po vypnutí chráničem reagujícím na proudový náraz spojený s přechodnými ději spínacích prvků a odrušovacích členů, v praxi toto způsobuje např. kontakt relé, spínající komplexní zátěže. Avšak mnoho ledniček má po letech užívání závadu kompresoru, která může vyvolat požár. Proto je zodpovědnější samostatný zásuvkový obvod s mrazákem chránit chráničem 30 mA. Pro tento případ jsou velmi vhodné nové 1modulové 6 kA jističochrániče LMF typu A v provedení G, tzn. se zpožděním 10 ms. Nejvhodnější je typ LMF-10B-1N-030A-G (10 A pro většinu mrazáků stačí), který vychází zhruba o čtvrtinu levněji, než odpovídající běžně používaný 10 kA jističochránič OLI-10B-1N-030A-G.

MiniaMini (2023): Máte v nabídce propojovací lišty na propojení jističochráničů LMF? 

Ano, k propojení jističochráničů LMF jsou určené propojovací lišty LMS, které jsou určené k propojování 1modulových 1N přístrojů.