Opravy a rekonstrukce rozváděčů nn. Řešení OEZ | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Opravy a rekonstrukce rozváděčů nn. Řešení OEZ

V Newsletteru 03/2019 jsme Vás seznámili s problematikou oprav a rekonstrukcí rozváděčů nn a navazující legislativou . Nyní se zaměříme na řešení, které v této oblasti nabízí OEZ.

Pro opravy elektrických rozváděčů a náhrad dříve vyráběných přístrojů má OEZ několik praktických pomůcek.

WEB OEZ

Nejjednodušším a přitom i nejdostupnějším nástrojem je web www.oez.cz, na kterém najdete hned po otevření hlavní stránky v horní liště záložku NÁHRADA STARŠÍCH TYPŮ. Po rozkliknutí se dostanete do seznamu již nevyráběných produktů seřazených dle produktových skupin od modulárních přístrojů přes kompaktní a vzduchové jističe až po pojistky, pojistkové odpínače, ale i rozvodnice a rozváděčové skříně. Kliknutím na konkrétní dříve vyráběný přístroj pak získáte kromě doporučené náhrady i přístup k původní katalogové dokumentaci. Znalost technických parametrů přístrojů, často i několik desítek let starých, je pro úspěšnou náhradu často nezbytná.

 

 Náhrada starších typů

 

KONFIGURÁTOR OEZ A PROGRAM SICHR  

Dalšími z užitečných pomocníků pro náhrady dříve vyráběných přístrojů, zejména kompaktních a vzduchových jističů, jsou Konfigurátor OEZ a Výpočtový program Sichr, dostupné v registrované části našich webových stránek Modrá planeta. Registrace je nutná kvůli aktualizaci těchto programů. Pomocí Konfigurátoru OEZ lze jednoduchým způsobem vytipovat jistič, kterým mohu nahradit jistič původní, pomocí výpočtového programu Sichr pak zajistit správné nastavení vypínací charakteristiky nového jističe.

 

PŘÍKLAD POSTUPU PŘI NÁHRADÁCH JISTIČŮ DO 630 A

Nyní si popišme cestu, jak optimálně postupovat v případě náhrad jističů do 630 A. Konstruktéři OEZ připravili jednoduché náhrady jističů J2RU, J21U, BA51.33, BA511.33, BA51.37, BA511.37, J2UX a BA511.39 pomocí zkušebnou ověřených připojovacích a montážních sad jističi BC160, BD250 a BH630.

Pro příklad budeme nahrazovat jistič J2UX50M2496 400 A (přední přívod, motorová charakteristika, napěťová spoušť, pomocné kontakty a elektromagnetický pohon) jističem BH630. Pro správný výběr nového jističe potřebujeme znát přesné typové označení a jmenovitý proud jističe původního. Po otevření Konfigurátoru OEZ a kliknutí na ikonu „Modeion“ se v horní liště objeví „Náhrada starších jističů“. Klikneme na tento nápis a rozbalí se nám nová stránka, kde do prvních dvou polí vyplníme přesný typ a jmenovitý proud původního jističe.

 

 Náhrada starších jističů

 

Následně můžeme kliknout na „2. zobrazte popis“, čímž se nám objeví slovní popis konfigurace původního jističe. Dále, v případech, kdy je možné pro náhradu použít více typů jističů, klikneme na rozbalovací menu „3. vyberte náhradu“ a vybereme z nabízených jističů. (Pravděpodobně ten nejmenší nabízený; větší, pokud bychom plánovali posílení obvodu). Kromě přesného typového značení je na této stránce nejdůležitější „4. převod na Modeion“. Další, kontrolní hlášení pouze odklikneme a dále už se můžeme pohybovat v jednotlivých záložkách od „Typ přístroje“ až po „Seznam dílů“, umístěných v dolní části obrazovky a pouze kontrolovat, jestli za nás konfigurátor odvedl dobrou práci.

 

  OEZ konfigurátorOEZ konfigurátor

 

  OEZ konfigurátor OEZ konfigurátor

Seznam dílů lze vyexportovat do tabulky v excelu a použít například jako podklad pro objednávku.

Nový jistič máme vybraný a nyní, pro nastavení vypínací charakteristiky, si vezmeme k ruce druhého pomocníka, výpočtový program Sichr. Po spuštění programu klikneme na libovolnou pozici větve, čímž se nám zobrazí základní nabídka, ve které až úplně dole najdeme „Dříve vyráběné přístroje“. Dále pokračujeme přes menu „Jistič (In=12,5-6300A)“ a klikneme na hledaný typ dříve vyráběného jističe, v našem případě na „J2UX…(In=160-630A)“.

Výpočtový program SichrVýpočtový program Sichr

 

V tabulce zaklikneme Typ „J2UX-M“ a Jmenovitý proud „400 A“, čímž máme hotovou specifikaci původního jističe a v sekci „Charakteristiky“ se nám automaticky zobrazí průběh vypínací charakteristiky původního jističe. V horní části tabulky klikneme na „Připojit“.

V dalším kroku klikneme na libovolnou další pozici větve obvodu a přes menu se dostaneme až na jistič, který nám vybral Konfigurátor OEZ, Modeion BH630. V souladu s konfigurací vybereme spoušť „MTV8 – motory“ a zaklikneme proudový rozsah do 400 A. Následně klikáním na jednotlivé ovládací prvky přímo na zobrazené nadproudové spoušti tuto nastavíme tak, aby se nám charakteristiky původního jističe a jističe nového co nejvíce překrývaly. Jakmile tak máme nastaveno, dáme opět připojit.

 

Výpočtový program Sichr

 

Nyní můžeme přejít přes „Zobrazit“ na „Přehled parametrů a výpočtů“ a kliknutím na ikonu „Nastavení nadproudových spouští“ získáme export textového výpisu parametrů nového jističe, nastavení nadproudové spouště, včetně jejího zobrazení s nastavenými prvky a zobrazení vypínací charakteristiky nového jističe.

 

Výpočtový program Sichr

 

Tento vyexportovaný dokument pak můžeme vytisknout a předat pracovníkovi, který bude vlastní náhradu provádět. Zručný elektrikář zvládne výměnu jističe do 30 min.

PŘÍKLAD POSTUPU PŘI NÁHRADÁCH JISTIČŮ NAD 630 A

Pro náhrady jističů nad 630 A, tzv. retrofity, máme rovněž připraveny autorizovanou zkušebnou ověřené připojovací a montážní sady. Pomocí retrofitových sad umíme nahrazovat jističe AMT., VMT., J2Z..T, AR.. a ARV.. kompaktními jističi BL1000, BL1600 a vzduchovými jističi ARION.

Výjimkou, z pohledu jmenovitého proudu, jsou vzduchové jističe AMT, které byly vyráběny do hodnoty právě 630 A, ovšem jejich náhrada není zcela jednoduchá, a proto jsme je rovněž zařadili do této skupiny.

Jak takový retrofit vypadá, můžete vidět na obrázcích níže.

Náhrada jističe

Náhrada jističe

Náhrada jističe

Náhrada jističe

Při náhradách těchto přístrojů je důležitá přesná identifikace původního jističe a způsob jeho připojení ve stávajícím rozváděči. Zanedbatelný určitě není ani čas výměny jističe, tedy doba odstávky zařízení a objektů, které vyměňovaný přístroj jistí. Naše servisní oddělení se retrofity zabývá téměř 20 let a jednodušší výměny zvládají jeho pracovníci do 2 hodin, ty složitější pak spolehlivě do 3 hodin. Aby výměna i Vašeho jističe proběhla bez problémů, rychle, profesionálně a byly splněny veškeré normativní požadavky, doporučujeme Vám obrátit se na oddělení Servisních služeb OEZ na adresu retrofity.cz@oez.com, popř. na některého z našich certifikovaných smluvních partnerů uvedených na www.oez.cz v sekci SLUŽBY A SERVIS.

SHRNUTÍ

Řekli jsme si, že elektrický rozváděč je výrobkem, a tak k němu musíme přistupovat nejen při instalaci, ale po celou dobu jeho životnosti. Víme, co lze považovat za opravu, co za úpravu rozváděče, a že u náhrad a retrofitů jističů se ve většině případů jedná o opravu. Náhrady jističů do 630 A zpravidla zvládne zručný elektrikář a jako pomocníka pro výběr jističe nabízíme Konfigurátor OEZ, pro nastavení nadproudové spouště pak Výpočtový program Sichr. V případě retrofitů jističů nad 630 A se s důvěrou obraťte na Servisní služby OEZ, popř. na některého z našich smluvních partnerů. Vsaďte na odborníky!