Historie a současnost programu Sichr | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Historie a současnost programu Sichr

Výpočtový program Sichr je určen především projektantům a revizním technikům. Již mnoho let jim pomáhá při návrhu a kontrole paprskových sítí nízkého napětí.

Zdá se to až neuvěřitelné, ale první verze „Sichru“ vyšla již koncem minulého tisíciletí. V té době byla naše společnost jedním z prvních průkopníků na poli volně šiřitelných firemních programů. Sichr začínal jako jednoduchá pomůcka s jedním paprskem a jedenácti pozicemi schématu. Určen byl především k vyhodnocení selektivity mezi jednotlivými přístroji.

Již od svých prvních verzí si získal mnoho příznivců díky své snadné obsluze, dnes bychom řekli, že byl „user friendly“. Za dlouhá léta své existence program „dospěl“ a vypracoval se na úroveň velmi užitečného pomocníka.

Současná verze umožňuje vytvářet projekty až s 500 paprsky.

Možnosti výpočtů se rozšířily propracovaný výpočet impedance poruchové smyčky pro zajištění ochrany automatickým odpojením při poruše jak v sítích TN, tak v síti IT. Vše při jakékoli hodnotě sdruženého napětí od 100 do 690 V. Program kontroluje jištění prvků bez vlastní nadproudové ochrany. Těmi mohou být odpínače a proudové chrániče, jednoduché nebo paralelně zapojené kabely či přípojnicové systémy. Vyhodnocení selektivity se provádí jak na základě porovnání vypínacích charakteristik v oblasti přetížení, tak s použitím databáze nazkoušených mezí selektivity v oblasti zkratových proudů.

Unikátní je možnost ekonomické optimalizace průřezu silových kabelů. V tomto režimu program navrhne optimální průřez vedení, který je kompromisem mezi výší pořizovacích nákladů na kabely a cenou elektrických ztrát ve vedení v průběhu jeho životnosti.

Program přitom nic neztratil na své přehlednosti a přívětivosti k uživateli. Výborně se hodí jako pomůcka pro řešení jednotlivých dílčích úloh nebo jako komplexní nástroj pro projektování elektrických rozvodů.

Výstupy jsou pak k dispozici jak v tištěné či PDF podobě, tak v různých dalších elektronických formátech. Celkové schéma je možné uložit ve formátu DXFpro další zpracování v kreslicích programech typu AutoCAD. Parametry a výpočty lze exportovat do excelovského formátu.

Seznam použitého materiálu je díky propojení s dalším užitečným programem z naší nabídky, tedy s Konfigurátorem OEZ, možné snadno přetransformovat do podoby úplného seznamu použitých přístrojů vybavených všemi potřebnými doplňky, jako jsou připojovací sady, pomocné spouště či spínače, ruční nebo motorové pohony a podobně.

Výstupem z Konfigurátoru OEZ je tabulka v textové či excelovské formě obsahující kompletní specifikaci výrobků včetně objednacího či EAN kódu a nabídkové ceny.