Jak vybrat vhodnou přepěťovou ochranu? | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Jak vybrat vhodnou přepěťovou ochranu?

Výběr ochran proti přepětí není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Nedostatečné dimenzování přepěťových ochran může způsobit Vám nebo Vašim zákazníkům zničení spotřebičů za desetitisíce korun. Kdo by chtěl přijít o novou televizi, počítač nebo dokonce rodinné fotografie za několik posledních let?

Prvním krokem je vždy rozhodnutí, jestli budou v objektu přepěťové ochrany instalovány či nikoli. Odpověď nám dá analýza rizika vzniku škod způsobených údery blesku dle ČSN EN 62305-2, která je díky Vyhlášce o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb. povinná.

Analýza rizika stanovuje minimální požadavek na přepěťové ochrany. Pokud jsou v ní uvedeny, musí být v objektu instalovány. Kde mají být umístěny, to řeší ČSN EN 60664-1 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí.

V uvedené normě nalezneme maximální povolené hladiny přepětí v závislosti na jmenovitém napětí sítě pro definované kategorie přepětí:

  • Kategorie přepětí I – Slaboproudé spotřebiče
  • Kategorie přepětí II – Spotřebiče
  • Kategorie přepětí III – Pevná instalace
  • Kategorie přepětí IV – Venkovní přívod

 Maximální úrovně přepětí pro běžnou elektroinstalaci

Obr. 1. Maximální úrovně přepětí pro běžnou elektroinstalaci

 

Typ 1 (T1) – jiskřiště

Základní ochranou je první stupeň přepěťové ochrany. Je to takový štít objektu proti přepětí přicházejícímu zvenčí. Může se jednat o přímé údery blesku do jímací soustavy objektu, údery do vedení, údery v blízkosti objektu nebo i o obyčejné přepětí způsobené spínacími pochody v rozvodné síti. První stupeň se zpravidla instaluje na vstupu vedení do objektu (na hranici zón ochrany před bleskem LPZ0/LPZ1).

SJB-25E-3-MZS

Provedení SJB-25E (obr. 2) dosahuje ochranné hladiny před bleskem pouze Up = 1,5 kV. Výše uvedená ČSN požaduje maximálně 4 kV.

Novinkou v sortimentu přepěťových ochran OEZ je provedení schopné svádět bleskové proudy až do hodnoty 50 kA (10/350 µs) / pól přístroje SJB-50E (obr. 3). Tento přístroj najde použití v jednofázových instalacích pro požadovanou hladinu ochrany před bleskem LPL I nebo při požadavku na předimenzování ochrany v třífázových instalacích. Toto provedení dosahuje hladiny ochrany před bleskem Up = 2,5 kV. 

SJB-50E-1-MZS

 

Typ 2 (T2) - varistor

Prvním stupněm je vyřešena ochrana objektu proti fyzickému poškození bleskovým proudem. Pokud jsou ale v objektu umístěny spotřebiče, je nutné první stupeň doplnit ještě stupněm druhým ‑ přepěťovou ochranou typu 2. Druhý stupeň je citlivější na přepětí a je schopen snížit hladinu přepětí na takovou úroveň, aby nepoškodila instalované spotřebiče. Druhý stupeň se zpravidla instaluje mezi první stupeň a koncové spotřebiče.

SVC-350-3-MZ

 

Typ 3 (T3) - varistor

Na vývody pro velice citlivé spotřebiče (elektronické) je vhodné instalovat ještě přepěťovou ochranu třetího stupně. Tyto přístroje by měly být umístěny co nejblíže chráněnému zařízení, ideálně v instalační krabici společně se zásuvkou. Zajišťují ochranu před zbytkovým přepětím nebo spínacím přepětím vzniklým v objektu.

SVD-350-1N-AS

 

Typ 1 + Typ 2 (T1+2)

Pro většinu běžných instalací je možné umístit první i druhý stupeň ochrany proti přepětí v jednom rozváděči. Pro tyto případy je možné volit ze dvou provedení:

 

Kombinace jiskřiště a varistoru

Jiskřiště a varistor jsou z pohledu vnitřního zapojení řazeny paralelně, čímž jsou plně využity výhody jak jiskřiště (schopnost svádět obrovské proudy), tak i varistoru (rychlá reakce na menší impulzní proudy).

Tyto přístroje jsou schopny svádět bleskové proudy až do 25 kA na jeden pól přístroje.

SJBC-25E-3-MZS

 

Provedení čistě varistorové

Pro méně náročné aplikace s vysokým tlakem na cenu je připraveno čistě varistorové provedení kombinace prvního a druhého stupně. Tato přepěťová ochrana je schopna svádět pouze 12,5 kA bleskového proudu na jeden pól přístroje.

SVBC-25E-3-MZS

 

Závěr

Pokud nejsou spotřebiče chráněny přepěťovou ochranou, hrozí jejich zničení. Ochrana musí být minimálně dvoustupňová, v případě citlivých spotřebičů třístupňová. Při vynechání některého stupně je ochrana neúčinná.

 

Značku OEZ najdete všude tam, kde jsou hlavními požadavky bezpečnost, kvalita a uživatelský komfort.