Servis | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Servis

Servis OEZ zajišťuje spektrum služeb, které pokrývají celý život přístrojů dodávaných naší firmou. Naše služby neustále zkvalitňujeme díky poznatkům z každodenní praxe i na základě Vašich zkušeností. 

Asistenční služba

ASISTENČNÍ SLUŽBA (PODPORA UVEDENÍ DO PROVOZU)

 • ověření správnosti nastavení nadproudových spouští podle projekční dokumentace nebo podle jištěného zařízení (v místě instalace)
 • jednorázové proškolení obsluhy a seznámení s dokumentací (v místě instalace).
 • „Protokol o nastavení“ jistícího prvku, případně ověření selektivity s dalšími přístroji OEZ na základě výpočtu programem Sichr
Revize jističů

REVIZE JISTIČŮ ZA PROVOZU

Revize instalovaných vzduchových a kompaktních jističů
Při revizi Vám zkontrolujeme
 • mechanické opotřebení jističe
 • veškeré ovládací prvky
 • funkci nadproudové spouště včetně kontroly proudových transformátorů
 • nastavení nadproudové spouště podle projektové dokumentace nebo podle jištěného zařízení
 • vystavíme protokol, který zároveň může sloužit jako doklad o preventivní údržbě prováděné dle norem ISO 9000
Největší zájem o pravidelné provádění revizí mají uživatelé s nepřetržitým provozem, kde jakýkoli výpadek znamená velké ekonomické ztráty.
Preventivní údržba

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

 • obsahuje vyčištění a konzervaci jističe
 • mechanické seřízení (zejména u přístrojů s častým spínáním)
 • případná výměna některých opotřebených částí
 • samozřejmostí je odstranění drobných závad

V případě závady, kterou nelze odstranit na místě, zajistíme opravu ve výrobním závodě v co nejkratším termínu. Jestliže je jistič provozován v místě, kde není možná krátkodobá odstávka, nabízíme zapůjčení náhradního jističe.

Na základě Smlouvy o údržbě nebo Smlouvy o záručním servisu s prodluženou záruční lhůtou Vám budeme poskytovat pravidelné roční revize jističů a preventivní údržbu.

Více o prevenci poruch
Retrofity

RETROFITY JISTIČŮ

 • optimální návrh řešení podle požadavků na jištění, způsob ovládání a provozování jističe
 • při vlastní montáži garantujeme rychlou výměnu původního jističe ověřenými postupy, kdy tento zásah znamená odstávku max. 3 hodiny
 • po výměně nastavíme nadproudovou spoušť dle zpracovaného projektu
 • dále zprovozníme ovládací obvody jističe
 • v případě zájmu provedeme na dané části rozváděče revizi včetně vystavení revizní zprávy
 • v souladu s platnou legislativou

Retrofity v pojetí OEZ znamenají rychlou, kvalitní a ověřenou metodu náhrady starších jističů bez nutnosti úpravy připojovacího a montážního místa novými kompaktními a vzduchovými jističi.

Na základě Smlouvy o údržbě nebo Smlouvy o záručním servisu s prodluženou záruční lhůtou Vám budeme poskytovat pravidelné roční revize jističů a preventivní údržbu.

Více informací o retrofitech
Operativní servis

OPERATIVNÍ ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

  • ve výrobním závodě a speciálních zařízeních
  • přímo v místě instalace ověřenými postupy
Více o operativním servisu