Vyjádření společnosti OEZ k situaci okolo koronaviru | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Vyjádření společnosti OEZ k situaci okolo koronaviru

Vážení zákazníci a obchodní přátelé,

považujeme za důležité informovat Vás o aktuálním stavu a opatřeních, která v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 přijala naše společnost.  

Ve všech lokalitách OEZ s.r.o. platí zákaz vstupu pro externí návštěvy. Vstup do areálu je umožněn pouze pro nezbytné úkony jako je např. zásobování nebo nakládka/vykládka materiálu.  

Služební cesty zaměstnanců OEZ po ČR jsou omezeny pouze na nezbytně nutné výjezdy – např. havárie, neodkladný servis.

Zaměstnanci, kterým to dovoluje jejich charakter práce, zůstávají v režimu mimořádného home office.

Všechna tato opatření mají minimalizovat rizika našich zaměstnanců i externích partnerů.

Přes veškeré komplikace je v současné době výroba ve všech lokalitách OEZ s.r.o. bez omezení. Objednávky i dodávky zákazníkům zůstávají v neměnném režimu, v tuto chvíli však není možné převzít si zboží osobně v OEZ. Distribuce je řešena formou externích dopravců.

Odborné semináře, které se měly uskutečnit v měsíci květnu, budou s největší pravděpodobností zrušeny nebo zrealizovány online formou. Věříme, že najdeme řešení, které bude schůdné pro obě strany.

O dalším vývoji Vás budeme informovat opět prostřednictvím newsletteru. 

Věříme, že se tuto situaci podaří brzy zvládnout. Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho sil a optimismu.

Váš OEZ