Technické dotazy - Minia 2023 | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Technické dotazy - Minia 2023

Minia (2023): Mohu použít jističe OEZ v DC obvodech?

Jističe řady LTN můžete použít ve stejnosměrných aplikacích do maximálního provozního napětí 72 V DC/jištěný pól. Pro vyšší stejnosměrná napětí se používají jističe LTN-UC, a to 1pólové do DC 220 V a 2pólové do DC 440 V, přičemž je nutné dodržet polaritu připojení vyznačenou na jističích.

LTN-UC-63C-1

LTN-UC-10B-2

Minia (2023): Jaká je vypínací doba chrániče s reziduálním proudem 30 mA?

Standardní chrániče musejí podle normy ČSN EN 61 008-1 vypnout při svém jmenovitém reziduálním proudu do 300 ms, při jeho 2násobku do 150 ms, při jeho 5násobku do 40 ms. Toto platí i pro chrániče typu G, které nesmějí vypnout min. 10 ms. Selektivní chrániče mají hodnoty vypínací doby vyšší.  

Podrobnější údaje k vypínání a nevypínání chrániče najdete v kapitole na straně C42 v katalogu Modulární přístroje Minia

Minia (2023): Proč je lepší používat k chránění 1fázových vývodů 1fázový (2pólový) chránič namísto 3fázového (4pólového)?

Při ochraně více 1fázových zásuvkových obvodů 3fázovým (4pólovým) chráničem musí být modrý Nvodič za chráničem pospojován se všemi N-vodiči příslušných, chráněných obvodů většinou propojených na modrém Nmůstku umístěném v blízkosti příslušného chrániče.

Pokud však dojde k přerušení Nvodiče před chráničem nebo mezi chráničem a modrým Nmůstkem (uvolněný Nvodič ve svorce v rozváděči), změní se trvale napětí na zapnutých spotřebičích v obvodech za chráničem. Hodnota napětí pak místo AC 230 V může být od téměř 0 V až do 400 V (stand-by režim) v závislosti na poměru impedancí fungujících spotřebičů v jednotlivých fázích. Dlouhodobě vyšší napětí překračující AC 253 V (230 V +10%) zničí připojené spotřebiče. Na některých spotřebičích může napětí i poklesnout, což může elektronické spotřebiče také zničit.

Řešením je použít ke společné ochraně více zásuvkových obvodů více 1fázových (2pólových) chráničů nebo jističochráničů, kde k výše uvedenému nárůstu napětí nemůže dojít.

Všechny vyobrazené přístroje jsou uvedeny v katalogu Modulární přístroje Minia (MI01-2022-CZ) a Minikatalogu 2022.

Minia (2023): Je pravda, že stejnosměrný proud může vyřadit z provozu chrániče typu AC?

Ano, většina dnešní běžné elektroniky generuje i DC poruchové proudy (spínané zdroje,..). Ty mohou zhoršit ochrannou funkci chrániče typu AC nebo dokonce tento typ chrániče vyřadit z provozu. Doporučujeme používat proudové chrániče typu A.

Minia (2023): Uvádíte nějaké informace o množství spínaných svítidel u vašich spínacích přístrojů?

V katalogu Modulární přístroje Minia (MI01-2022-CZ) na straně F13 uvádíme max. špičkové proudy pro svítidla LED u instalačních stykačů RSI a na straně F22 u impulzních paměťových relé MIG. Uvedené hodnoty v tabulkách jsou vztaženy na jeden kontakt.

Minia (2023): Jakou mezeru je nutné vždy nechat, pokud je používáno více instalačních stykačů RSI vedle sebe? 

Pokud použijete max. 3 kusy stykačů RSI vedle sebe v rozváděči, kde je teplota do 40°C, nebo max. 2 kusy stykačů RSI v rozváděči s teplotou do 55°C, tak mezi nimi nemusíte nechávat mezeru vůbec. Po skupině 3 kusů (do 40°C) / 2 kusů (do 55°C) stykačů vedle sebe je potřeba vytvořit mezeru 0,5 modulu. Toto platí i pro stykače RSI-X (AC/DC), které v sepnutém stavu nevydávají „brum“.

Pro některé stykače dokonce žádné omezené není, a to až do teploty okolí 55oC v rozváděči. Jsou jimi běžné 3pólové stykače RSI-A 25 A, 40 A, 63 A s ovládacím napětím AC. Při jejich použití v jakémkoliv počtu není mezi nimi potřeba žádná mezera.

Podrobné informace ke stykačům RSI naleznete v kapitole F v katalogu Modulární přístroje Minia

Minia (2023) Jak testovat obloukové ochrany AFDD?

Obloukové ochrany AFDD jsou zapnuté a v provozu, pokud jejich podsvícené multifunkční tlačítko na čelní straně přístroje svítí červeně. K zajištění spolehlivého provozu má každá AFDD autotest, který se spustí každých 15 hodin. Testování je možné provádět ručně i kdykoliv v provozu pomocí multifunkčního tlačítka (tlačítko svítí červeně).AFDD tlačítko

Podrobné informace k obloukovým ochranám (AFDD) najdete v kapitole D v katalogu Modulární přístroje Minia

Minia (2023): Je pravda, že stejnosměrný proud může vyřadit z provozu proudové chrániče typu AC?

Ano, většina dnešní běžné elektroniky generuje i DC poruchové proudy (spínané zdroje,..). Ty mohou zhoršit ochrannou funkci proudového chrániče typu AC nebo dokonce tento typ chrániče vyřadit z provozu. Doporučujeme použití proudových chráničů typu A.

Minia (2023): Jak na první pohled rozliším 6kA a 10kA řadu modulárních jističů a proudových chráničů? 

Jednoduše podle barvy páčky. 6 kA řada má tmavě šedou páčku a 10 kA řada světle šedou shodnou s barvou přístroje.

Minia (2023): Jaký typ proudového chrániče použít na obvod s tepelným čerpadlem? 

Je potřeba zvolit takový typ chrániče, jaký předepisuje výrobce tepelného čerpadla. Pokud tepelné čerpadlo obsahuje frekvenční měnič, tak pravděpodobně výrobce předepisuje chránič typu F.

Minia (2023): Kam mám zapojit přívod u vašich modulárních chráničů seshora nebo zespoda? 

Naše modulární proudové chrániče a jističochrániče jsou napěťově nezávislé, nemají předepsaný směr zapojení.