Technické dotazy - Servisní služby 2023 | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Technické dotazy - Servisní služby 2023

  Servisní služby (2023): Jak nejrychleji získat návrh retrofitu za staré jističe AR, ARV?

  Retrofitem je myšlena rychlá a profesionální výměna morálně zastaralých jističů „nad 630 A“ jističi 3VA a Arion bez nutnosti úpravy rozváděče. Podle technických parametrů zařízení a požadavků zákazníků je provádějí zkušení pracovníci servisu OEZ, popř. jimi vyškolení odborníci. 

  K návrhu úpravy rozváděče je potřeba opsat označení původního jističe AR, ARV ze štítku jističe a pořídit fotodokumentaci připojení jeho silových a pomocných obvodů. Doporučujeme pohled zpředu, z boku i zezadu s doplněním popisu průřezů vodičů a funkce pomocných obvodů. Příklady realizovaných řešení jsou vyobrazeny zde.

  Servisní služby (2024): Co myslíme náhradou jističů a co retrofitem jističů?

  Náhrada i retrofit jsou výměny morálně zastaralých jističů bez nutnosti úpravy rozváděče. Náhrady a retrofity se liší náročností této výměny.

  S náhradou starších jističů do 630 A (J2UX, J21U, BA, BD250, BH630, …) si poradí běžní elektromontéři. Velmi efektivní jsou náhrady prováděné pomocí jističů 3VA s využitím příslušných sad pro náhradu. Díky tomu, že tyto sady obsahují kompletní materiál pro instalaci nových jističů (montážní desky, horní a dolní připojovací sady, izolační přepážky a desky, izolační materiál pro přívodní/vývodní pasy v rozváděči), je montáž kvalitní a rychlá.

  Retrofity starších jističů nad 630 A (AR, ARV, VMT, J2Z, BL) jsou většinou mnohem náročnější a k rychlé montáži nových jističů 3VA25, 3VA27, Arion nebo 3WA je potřeba více zkušeností. Proto retrofity provádějí pouze zkušení pracovníci servisu OEZ, popř. jimi vyškolení odborníci.

  Náhrada jističů BA, J2UX

  Retrofit jističe ARV

  Příklady řešení retrofitů jsou vyobrazeny zde