OEZ 4.0. CO PŘINÁŠÍ ČTVRTÁ FÁZE PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE? | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

OEZ 4.0. CO PŘINÁŠÍ ČTVRTÁ FÁZE PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE?

Za termínem Průmysl 4.0 se skrývá současný trend digitalizace a automatizace výroby. Jak se čtvrtá fáze průmyslové revoluce projevuje v OEZ?

Naše firma bude na trhu téměř 80 let. Během té doby se událo mnohé. Ušli jsme cestu z prostého výrobce pojistek a jističů k nadnárodnímu dodavateli přístrojů, zařízení a služeb v oblasti nízkého napětí. Díky spojení se Siemens patří areál OEZ v Letohradě k nejmodernějším výrobním závodům v Česku, což umožňuje postupné zavádění prvků Průmyslu 4.0 do praxe.

Ano, Průmysl 4.0, to je pojem, se kterým se setkáváme stále častěji i u nás v OEZ.

Všechny výrobní činnosti – zadání, řízení, průběh, kontrola, měření a výsledky, tok materiálů atd. – jsou propojeny počítačovou sítí. Pracovní operace zpravidla začínají naskenováním čárového kódu produktu. Jedinečná informace uložená v kódu přesně určuje každou operaci s výrobkem – jaké nástroje budou použity, o jaké dílce bude doplněn, jak proběhla kontrola atd. Vše se ukládá do centrální databáze, která je pak klíčovým zdrojem informací při dalším zdokonalování celého procesu či v případě řešení reklamací.

Tento systém nám umožňuje vyrábět sériově na jedné lince různá provedení produktů či dokonce různé produkty, přesně dle požadavků zákazníků. Výsledkem jsou včasné dodávky klientům a plnění stěžejních požadavků na bezpečnost, kvalitu a uživatelský komfort.

Do kategorie Průmyslu 4.0 můžeme v Letohradě například zahrnout výrobu vzduchových jističů Arion.

Naše krátké video Vám ukáže technologický pokrok v OEZ.