Technické dotazy - 3VA 2023 | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Technické dotazy - 3VA 2023

  3VA (2023): Jaká je nejčastější konfigurace jističe 3VA pro jištění transformátoru 1 000 kVA v průmyslových objektech?

  Nejčastěji se používá jistič s objednacím kódem 3VA2716-1AC03-4HA7.

  Obsahuje:

  • jistič 3VA27 s In = 1 600 A, s vypínací schopností Icu = 55 kA, s elektronickou nadproudovou spouští ETU350 (odpovídá MTV8-režim TV u jističů Modeion), 4 pomocné spínače AUX
  • napěťovou spoušť ST pro AC 230 V
  • motorový pohon MO a zapínací cívku CC ovládanou AC 230 V pro dálkové ovládání
  • 3pólový jistič s předními přívody, s motorovým pohonem, zapínací spouští a napěťovou spouští AC/DC 220-240 V

  Více se dozvíte v naší brožuře, kde naleznete podrobné vysvětlení jeho označení.

  3VA (2023): Kde v Sichru najdu jističe pro jištění motorů?

  Jističe pro jištění motorů nenajdete pod odrážkou jističe, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jističe 3VA2 pro jištění motorů jsou zkoušené podle stejné normy jako spouštěče motorů ČSN EN 60947-4, takže je najdete pod odrážkou „Spouštěč motoru, jistič motoru“.

  3VA (2023): Můžu použít jističe 3VA jako hlavní jistič před elektroměr pro ČEZ?

  Jističe 3VA jsou schválené pro použití jako hlavní jistič před elektroměr. Nastavení jističe musí odpovídat připojovacím podmínkám ČEZu. Proto jsou schválené dva typy nadproudových spouští, které lze použít. U jističů 3VA1 je to TM240, kde jmenovitý redukovaný proud nastavíte na maximum a hodnotu zkratové spouště na minimum. U jističů 3VA2 je to spoušť ETU320, kde si vybereme hodnotu jmenovitého redukovaného proudu a hodnotu zkratové spouště nastavíte dle připojovacích podmínek 3 – 5xIn. ČEZ už si jistič zaplombuje.

  3VA (2023): Můžu používat ještě starý katalog 3VA z roku 2020?

  Doporučujeme používat novou aktuální katalogovou dokumentaci. Najdete v ní nové technické informace, které se liší od informací uvedených v původním katalogu. Nové katalogy jsou mnohem přehlednější a vytvořené, tak aby informace byly lépe dohledatelné. 

  3VA (2023): Jaký jistič a s jakou nadproudovou spouští musím použít, pokud potřebuji řešit selektivitu mezi jističi nebo potřebuji jistič nastavit s ohledem na nevyhovující hodnotu impedanční smyčky?

  Pro řešení selektivity lze použít jistič 3VA2 se spouští ETU350. Tato spoušť vám umožní nastavit hodnotu selektivní zkratové spouště a zpoždění selektivní zkratové spouště, které vám pomůže v řešení selektivity mezi jističi a zároveň vám může pomoci při nevyhovující hodnotě impedanční smyčky.

  3VA (2023): Selektivita mezi jističi 3VA1 400 A a 3VA1 125 A pro výrobní halu s Ik“=15 kA.

  Poprvé do rozváděče ve výrobní hale navrhujeme kompaktní jističe 3VA od 125 A do 400 A, uvažujeme max. zkratový proud do 15 kA. Z úsporných důvodů chceme použít jističe 3VA1 s termomagnetickými spouštěmi. Je možné dosáhnout mezi těmito jističi selektivitu, aby při poruše lisu nebo jiných zařízení nedošlo k vypnutí celé výrobní haly? 

  Jističe 3VA1 jsou selektivní jističe. Pokud potřebujete posoudit komplexně selektivitu celé skupiny jisticích přístrojů včetně nároků na jejich vypínací schopnost v daném místě instalace, doporučujeme použít program Sichr. Pokud stačí porovnání dvojice přístrojů je rychlejší si ji najít v Tabulkách selektivity.

  Konkrétně odpovídají: předřazený jistič 3VA13 400 A je selektivní s přiřazeným jističem 3VA11 125 A do mezního proudu 20 kA. Jelikož max. zkratový proud ve výrobní hale tuto hodnotu nikdy nedosáhne, budou oba jističe vždy selektivní, a tak při poruše jednoho zařízení nedojde k vypnutí celé výrobní haly.

  Tabulky selektivity OEZ

  Pozn. Selektivita je u jističů 3VA2 lepší než u jističů 3VA1.

  3VA (2023): Jakými jističi (spouštěmi) se nahrazují jističe Modeion se spouští DTV3 a jakými se spouští MTV8?

  Jističe Modeion se zpravidla nahrazují jističi 3VA2 takto:

  Jističe Modeion Jističe 3VA2 Poznámka
  DTV3 ETU320 ETU320 jsou navíc vhodné i pro obvody s motorovými zátěžemi
  MTV8-režim TV ETU350
  MTV8-režim M ETU350M ETU350M jsou navíc vhodné pro spínání motorů IE3 pro kategorii užití AC-3 až do 800 A

   
  Více najdete v naší brožuře 3VA na stranách 11-13.

  3VA (2023): Jak doporučujete provést náhradu J2UX 250 A přední přívod v rozváděči?

  Jistič J2UX 250 A přední přívod pro jednoduchou aplikaci (jištění vedení) se zpravidla nahrazuje jističem 3VA1225 s termomagnetickou spouští. Pokud jej potřebujete vyměnit rychle bez větších úprav rozváděče, doporučujeme k němu dokoupit sadu pro náhradu 3VA9-RS-2PA39. Obsahuje nejen montážní desku, horní a dolní připojovací sady, ale i izolační přepážky a izolační materiál pro přívodní/vývodní pasy v rozváděči. Základní cenu sady pro náhradu lze snadno získat po přihlášení do Modré planety na tomto odkazu

  3VA (2023): Za jakých podmínek je možné při výrobě rozváděčů použít levnější jističe 3VA1 místo projektantem navržených jističů 3VA2?

  Obecně vždy doporučujeme dohodu s projektantem. Zjednodušeně je nutné splnit následující podmínky:

  • Musí se jednat o jištění vedení
  • Musí být vyhovující vypínací schopnost, selektivita a ztráty jističe
  • Musí být odpovídající sortiment příslušenství
  • Musí vyhovovat přesnost nastavení nadproudových spouští

  Více v naší brožuře na straně 15, kde také naleznete převodní tabulku jističů 3VA2 na jističe 3VA1.