Spolupráce se studenty | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Spolupráce se studenty

V případě zájmu nás kontaktujte:
Mgr. Natálie Minářová
E-mail: natalie.minarova@oez.com
Tel.: +420 465 672 262
Mob.: +420605 257 948

Praxe studentů středních škol a odborných učilišť

Máš zájem o absolvování praxe v OEZ s.r.o. v Letohradě?

Studentům středních a vysokých škol nabízíme krátkodobé i dlouhodobé praxe v našich odděleních. V případě zájmu nás kontaktujte. 

Stipendia pro studenty preferovaných oborů

Žákům technických učilišť a studentům středních a vysokých škol nabízíme možnost stipendií. Výše těchto stipendií je vázána na studijní výsledky. Můžete tedy sami ovlivnit výši vašeho stipendia.  Stipendium je vypláceno měsíčně. Stipendistům během studia garantujeme brigády a praxe a po ukončení studia pracovní místo.

Učňům a studentům odborných středních škol a učilišť nabízíme stipendium závislé na jejich studijním prospěchu a známkách z odborného výcviku. Toto stipendium může činit až 3 000 Kč měsíčně.

Studentům vysokých škol nabízíme stipendium od 5 000 Kč měsíčně. Individuální podmínky se sjednávají na základě studijního oboru a podmínek praxe.

V případě zájmu o stipendium nás kontaktujte. 

Bakalářské, diplomové a semestrální práce

Chceš vypracovat závěrečnou práci společně s odborníky? Hledáš externího konzultanta a vstupní data? Kontaktuj nás.

V případě zájmu kontaktujte Natálii Minářovou.