IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG, MIR | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG, MIR

Nebaví Vás přemýšlet nad zapojením schodišťových a křížových vypínačů pro ovládání osvětlení? Dokáže Vás rozzlobit, když klapky vypínačů nejsou ve stejné poloze.

Víte, že lze osvětlení spínat i pomocí tlačítek? Jak na to? Odpoví Vám následující článek.

K ovládání elektrických obvodů tlačítky slouží impulzní paměťová relé. Ve chvíli, kdy je na ovládací svorky relé přiveden impulz, relé přepne výstupní kontakty do opačného stavu "zapnuto" -> "vypnuto" nebo "vypnuto" -> "zapnuto". Po přivedení dalšího impulzu dochází opět k přepnutí. Lze tedy ovládat  osvětlení z více  míst, aniž  by  bylo nutné instalovat složité  zapojení  pomocí schodišťových  a  křížových vypínačů.

 

 

Impulzní paměťová relé OEZ z řady Minia dělíme podobně jako instalační stykače a relé do dvou základních skupin:

  • tichá (mechanický kontakt)
  • extra tichá (elektronický kontakt řešený miniaturním relé)

 

Tichá impulzní paměťová relé MIG

V klidovém stavu neteče řídicím obvodem MIG žádný proud, a to ani v zapnutém stavu. Cívka elektromagnetického obvodu je napájena pouze po dobu trvání ovládacího impulzu. Nedochází tak k vytváření „brumu" a je tedy možné zařadit tato relé do skupiny „tichých" obdobně jako instalační stykače RSI-X.

Přístroj sice v sepnutém stavu nevydává žádný hluk, ale při přepnutí kontaktů můžeme slyšet cvaknutí. Je to způsobeno bytelnými mechanickými kontakty, díky nimž je přístroj schopen spínat výjimečně vysoké výkony.

Extra tichá impulzní paměťová relé MIR

Impulzní paměťová relé MlR jsou elektronickou obdobou výše uvedených relé MIG. Ke spínání využívají miniaturního vnitřního relé, čímž je odstraněno i slyšitelné cvaknutí.

Relé jsou vybavena vstupy pro centrální ovládání (ON a OFF). Tyto vstupy dovolují centrálně zapnout nebo vypnout všechny elektrické okruhy jedním tlačítkem. Centrální vypnutí je využitelné například pro zajištění zhasnutí všech světel při odchodu z objektu.

 

AC‑1… Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže (např. bojlery, akumulační kamna a nádrže)

AC-5b… Žárovky

AC-5a… Řídicí zařízení elektronických výbojek (např. paralelně kompenzované zářivky)

V tabulce jsou uvedeny maximální spínané výkony vždy pro jeden kontakt přístroje. Je zřejmé, že impulzní paměťová relé MIG založená na mechanickém kontaktu, jsou schopna spínat mnohem vyšší výkony než elektronická relé MIR. Například impulzní paměťové relé MIG-63-40-A230 je schopno spínat až 4x 5 kW žárovkové zátěže.

Silový obvod relé je oddělen od ovládacího obvodu. Díky tomu mohou být použity pro ovládací obvod vodiče mnohem nižších průřezů než u standardní instalace pomocí vypínačů. Zároveň doplnění tlačítka do již stávající instalace je mnohem jednodušší. Stačí pouze připojit nové tlačítko paralelně na stávající ovládací obvod.

Centrální ovládání 

Impulzní paměťová relé MIR disponují i vstupy „ON“ a „OFF“. Po přivedení impulzu na vstup „ON“ relé zapne výstupní obvod nezávisle na jeho předchozím stavu. Analogicky přivedením impulzu na vstup „OFF“ relé vypne bez ohledu na jeho předchozí stav. Při správném zapojení lze jedním tlačítkem vypnout/zapnout všechny obvody v předem určené skupině najednou. Funkce místního ovládání je přitom zachována.

U impulzních paměťových relé MIG se tato funkce řeší doplněním příslušenství – bloku pro centrální ovládání. 

           

Logika typového označení 

 

Impulzní paměťová relé najdou uplatnění jak v domovních instalacích, tak i v rozsáhlejších projektech zaměřených zejména na spínání osvětlení. Značku OEZ najdete všude tam, kde jsou hlavními požadavky bezpečnost, kvalita a uživatelský komfort.