Selektivita jištění v programu Sichr | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Selektivita jištění v programu Sichr

Když vypadne elektřina, nejen že je to značně nepohodlné, ale navíc vzniká riziko ekonomických ztrát, ohrožení zdraví či životů lidí nebo zvířat. Velkým výpadkům a poruchám můžeme předcházet správnou volbou a nastavením ochranných přístrojů v rozvodu tak, aby vypínal pouze ten přístroj, který je nejblíže předřazený poruše. Říkáme tomu selektivní působení nebo zkráceně selektivita.

Jak Vám se selektivitou pomůže program Sichr? Kdy je selektivita nežádoucí? Jaké přináší náklady? Na to, i na mnoho dalších otázek, Vám odpoví článek Selektivita jištění v programu Sichr.

Článek naleznete ve sborníku „Odborné semináře 2019“ na stranách 20 – 22. Sborník je umístěn v sekci Modrá planeta.