Společenská odpovědnost | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Společenská odpovědnost

Chráníme zdraví a životní prostředí

Uvědomujeme si odpovědnost za životní prostředí. Jeho ochrana je nedílnou součástí strategie OEZ. Jsme součástí Programu na zvýšení energetické účinnosti (Energy Effi ciency Program – EEP) společnosti Siemens, který se zaměřuje na snižování emisí, zlepšování pracovního prostředí a energetické úspory.

Do roku 2030 chceme být uhlíkově neutrální společností. Klademe důraz na kvalitu a bezpečnost práce. Jsme držiteli Diamantového certifikátu od certifikačního auditu CQS, který dokládá úspěšné zavedení systémů řízení kvality, environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a managementu hospodaření s energií. Získali jsme ocenění Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví.

Sociálně odpovědná firma

Podporou vzdělávání naše aktivity v regionu nekončí. Od dubna roku 2016 spolupracujeme se Sdružením Neratov, které pomáhá lidem s postižením či jiným znevýhodněním a nabízí jim pracovní příležitosti v chráněných dílnách. Zaměstnanci chráněných dílen v Králíkách a v Brně s námi spolupracují při jednoduchých montážích. Prostřednictvím Burzy filantropie podporujeme dobrovolnictví a projekty neziskových organizací. Díky těmto aktivitám získal OEZ titul Odpovědné firmy roku 2020.

Úzká spolupráce firem a škol

Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka, jehož je OEZ aktivním členem, je společenstvím firem podporujících technické vzdělávání v regionu. Konsorcium je primárně zaměřeno na podporu Průmyslové střední školy Letohrad a Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Spolu s ostatními firmami se snažíme podporovat školy v jejich snaze připravit studenty co nejlépe pro jejich budoucí povolání. A zároveň chceme, aby žáci základních škol, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání, i jejich rodiče, vnímali technické vzdělávání jako atraktivní a perspektivní. Díky odborné praxi, která je součástí spolupráce škol a firem, se studenti důvěrně seznámí s pracovními návyky již během studia. Přechod do zaměstnání po ukončení školy je pro ně pak podstatně jednodušší.