Gymnázium Žamberk | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Gymnázium Žamberk

V září 1954 byla v Žamberku zřízena Jedenáctiletá střední škola. V 9. třídě se půl roku základům strojírenství vyučovalo v OEZ. Od roku 1969 se typ školy změnil na Gymnázium. V současné době nabízí škola osmileté a čtyřleté studium v oboru vzdělání Gymnázium (všeobecné). Historicky je ale škola vnímána s důrazem na přírodní vědy, což stále podtrhují např. výsledky žáků v olympiádách v přírodovědných předmětech, nezanedbává ale ani výuku předmětů humanitních a jazyků. Velké procento abiturientů nastupuje na technické fakulty vysokých škol.

SPOLUPRÁCE S OEZ

trvá již několik let a soustřeďuje se na podporu kroužku „3D modelování na PC“ vedeného v prostorách učebny výpočetní techniky na Gymnáziu. OEZ za podpory koncernu Siemens poskytl škole bezplatně licence programu SolidWorks. Dále se firma podílí na propagaci školy. Současně OEZ nabízí prostor pro odborné exkurze žáků i učitelů. V OEZ pracuje nezanedbatelné množství absolventů školy i ve vyšším managementu koncernu.

Kontakt

http://www.gyzamb.cz/