Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání v elektrotechnických oborech, její výjimečnost je dána jedinečností skladby studijních oborů, zaměření a odborných předmětů, neustálou modernizací vybavení a výuky, dlouhodobou spolupráci s výrobními podniky, rodiči a jinými sociálními partnery. Toto již mnoho let oceňují zájemci o studium, pocházející ze tří moravských krajů, což škole dává nadregionální význam.

O ŠKOLE

Disponuje velkým materiálním, personálním a organizačním potenciálem. Areál školy má čtyři budovy, tělocvičnu, aulu, tři hřiště, tenisový kurt a je umístěn v nádherném, ekologicky čistém prostředí beskydského podhůří. Kapacita školy je 600 žáků na studijních oborech a 120 žáků na učebních oborech. Součásti školy je školní jídelna s kapacitou 500 jídel denně a Domov mládeže s možnosti ubytování až 90 žáků. Pro odborné vzdělávání používáme tří moderně vybavené elektrotechnické laboratoře, pět špičkově vybavených učeben pro výuku informačních, databázových a multimediálních technologií, odborné učebny automatizace, elektrických zařízení a celou řadu dílenských pracovišť pro výuku praxe a odborného výcviku. Všeobecné vzdělávání je podpořeno jazykovými učebnami, projekčními a multimediálními místnostmi. Každá kmenová učebna jednotlivých tříd je vybavena projekční a multimediální technikou s připojením na Internet.

Kontakt

www.spsfren.cz/