Nové provedení svodiče přepětí T3 na DIN lištu | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Nové provedení svodiče přepětí T3 na DIN lištu

Naše spotřebiče a domovy nejlépe ochrání tzv. vícestupňová ochrana (T1-T3). Ochranu citlivých spotřebičů zajistí především třetí (nejjemnější) stupeň přepěťových ochran (T3), který reaguje na přepětí nejrychleji.  Umisťuje se na „U“ lištu (DIN lištu) TH 35 do rozváděče co možná nejblíže chráněnému zařízení.

Nyní na trh uvádíme nové provedení SVD (třetí stupeň T3 / D), které je adekvátní náhradou současného řešení. Je ale zároveň dalším technologickým krokem, ve kterém se podařilo vylepšit některé z parametrů. 

 

Jak je z tabulky zřejmé, drtivá většina parametrů je pro obě provedení stejná. Budeme se tedy věnovat pouze rozdílům zvýrazněným tučně.

Nejvyšší provozní trvalé napětí Uc

… maximální napětí, které může být na svodič přepětí trvale přiloženo, aniž by došlo k poškození nebo snížení životnosti svodiče přepětí. Díky vyšší hodnotě tohoto parametru lze svodič použít ve více aplikacích.

Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In

… proud používaný pro klasifikaci přepěťových ochran. Udává proud, který může přepěťová ochrana propustit, aniž by se vážně poškodila. K tomuto proudu je vztažena i většina dalších parametrů. Díky vyšší hodnotě In, vydrží svodič ve stejné aplikaci delší dobu.

Napěťová ochranná hladina Up

… nejvyšší napětí očekávané na svorkách přístroje v důsledku namáhání impulzy výbojového proudu. Citlivé elektronické spotřebiče jsou schopny vydržet přepětí až 1,5 kV. Napěťová ochranná hladina Up přepěťové ochrany třetího stupně musí být tedy nižší nebo rovna 1,5 kV. Z tohoto pohledu jsou obě provedení adekvátní.

Maximální možné předjištění

… nové provedení dovoluje pro příčné zapojení použít pojistku nebo jistič až 32 A. Příčným zapojením je myšleno takové, kdy přepěťovou ochranou neprotéká obvodový proud.

Kontakt dálkové signalizace poruchy

… současné řešení disponuje pouze rozpínacím kontaktem. Nové řešení je osazeno přepínacím kontaktem, čímž umožňuje větší komfort při použití dálkové signalizace poruchy.

Nové provedení svodiče přepětí T3 je tedy důstojným nástupcem původního přístroje a plně ho zastoupí