Příslušenství pro kompaktní jističe 3VA do 1 000 A | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Příslušenství pro kompaktní jističe 3VA do 1 000 A

V předchozích článcích jste se již seznámili se základním členěním jističů 3VA a jejich klíčovými vlastnostmi. Víte také, že přístroje využívají buď termomagnetickou nadproudovou spoušť (3VA1) nebo elektronickou nadproudovou (3VA2). V celém svém rozsahu disponují jističe 3VA širokou škálou variabilního příslušenství a jsou určeny pro různé typy aplikací v průmyslu i energetice.

 

Přehled příslušenství

Kompaktní jističe 3VA do 1 000 A mají rozsáhlou řadu vnitřního a vnějšího příslušenství, které může být flexibilně instalováno do libovolné velikosti jističe (podle typu příslušenství).

Vnitřní příslušenství

Vnitřní příslušenství lze rozdělit dle použití na:

 • pomocné a signalizační spínače pro dálkovou signalizaci provozních stavů jističe
 • pomocné spouště k dálkovému vybavení jističe
 • napájecí moduly k trvalé aktivaci elektronické nadproudové spouště
 • komunikační moduly COM060 k připojení k datové komunikaci
 • adaptéry pro cylindrickou vložku pro uzamykání nebo mechanické blokování

Hlavní výhody vnitřního příslušenství:

 • jednotné provedení pro všechny velikosti jističů 3VA až do velikost 1 000 A
 • barevné rozlišení podle funkce
 • navrženo pro rychlou a snadnou montáž bez nástroje
 • na spodní straně krytu vnitřního příslušenství jističe jsou vyznačeny symboly znázorňující možné polohy jeho instalace do jednotlivých dutin jističe

 

Ruční pohony

Ruční pohony usnadňují ruční ovládání jističů buď přímo na jističi, přes dveře nebo boční stěnu rozváděče. Nově jsou ruční pohony dodávány jako sestavy všech potřebných komponent. Stačí si vybrat pouze typ ručního pohonu (čelní ruční pohon / ruční pohon na dveře / boční ruční pohon) a jeho provedení (standardní / pro funkci hlavního vypínače ve žluto-červené barevné kombinaci). 

 

 

Motorové pohony

Motorové pohony slouží k dálkovému zapínání a vypínání jističů. Využití najdou zejména v průmyslových aplikacích jako např. pro přepínání záskokových zdrojů, fázování dvou zdrojů anebo všude tam, kde je potřeba zajistit automatizovaný bezobslužný provoz elektrických zařízení. V nabídce najdeme boční a čelní provedení pro přímé ovládání jističe a provedení se střádačem pro okamžité zapnutí a vypnutí jističe. U provedení se střádačem je čas vypnutí a zapnutí do 80 ms. U motorových pohonů pro jističe 3VA je třeba vyzdvihnout jednoduchou montáž na jistič po mechanické i elektrické stránce.

 

 

Připojovací sady

Správná funkce použitých přístrojů a zejména bezpečnost elektrických instalací nezávisí pouze na jejich kvalitě a konstrukci použitých komponent, ale také na správné montáži a způsobu instalace jednotlivých částí.

Na spolehlivou funkci a bezpečnost obsluhy mají také vliv následující faktory:

 •  kvalitní připojení kabelů nebo pasů
 •  správné dimenzování kabelů a pasů
 •  provedení vodičů např. tuhé nebo ohebné.

Proto je k dispozici rozsáhlý sortiment připojovacích sad a izolačních doplňků – třmenové svorky, blokové svorky pro 1, 2 nebo 6 kabelů, přední a zadní přívody, kryty svorek, izolační desky a izolační přepážky.

 

 

Příslušenství pro odnímatelná a výsuvná provedení

Odnímatelná nebo výsuvná provedení jističů jsou určena do náročných průmyslových provozů, kde je potřeba rychlá a bezpečná výměna jističů a viditelné galvanické rozpojení obvodů.

Kabely nebo pasy hlavních proudových drah jsou v tomto případě připojeny do odnímatelného nebo výsuvného zařízení. Jističe 3VA v odnímatelném a výsuvném provedení mají zásuvné kontakty, které zajišťují spojení s odpovídajícími kontakty na straně odnímatelného nebo výsuvného zařízení.

 

 

 

Chráničové moduly

Chráničové moduly spolu s jističi poskytují ochranu při poruše (dříve uváděnou jako ochranu v případě nepřímého dotyku) a doplňkovou ochranu (dříve uváděnou jako ochranu v případě přímého dotyku) v sítích nn. V případě selhání základní izolace nebo přímého dotyku částí pod napětím poskytují určitý stupeň ochrany osob, zvířat a majetku.

Sortiment chráničových modulů lze rozdělit podle způsobu montáže na boční, spodní nebo modulární (na DIN lištu). V nabídce chráničových modulů najdeme mimo běžného typu A i typy B nebo B+.

Jističe 3VA1 a 3VA2 lze doplnit modulárními chráničovými moduly v aplikacích, které vyžadují vysokou míru flexibility nebo v kterých nelze použít boční nebo spodní chráničové moduly. Mohou být snadno dodatečně namontovány do existující instalace.

 

 

Komunikace a měření

Jističe 3VA2 s elektronickými nadproudovými spouštěmi řady ETU5xx a ETU8xx je možné připojit k datové komunikaci. Jističe 3VA2 je nutné doplnit komunikačním modulem COM060 a rozhraním COM800 nebo COM100. Následně lze tuto sestavu připojit do datové sítě pomocí protokolu Modbus TCP. V případě potřeby lze volitelně rozšířit o protokoly Modbus RTU, PROFIBUS DP a PROFINET.

K datové komunikaci je možné připojit i další příslušenství jako jsou externí displeje DSP800, výsuvná zařízení, čelní motorové pohony SEO520, chráničové moduly RCD820, rozšiřující moduly funkcí EFB300.

Funkcí měření jsou vybaveny jističe 3VA2 s elektronickou nadproudovou spouští řady ETU8xx. Vedle měření proudu je možné měřit napětí, výkony, energie a kmitočet.

 

Mechanická blokování a uzamykání

U všech typů jističů 3VA existuje základní rozdíl mezi mechanickým blokováním jističů a uzamykáním jističů.

Vzájemně mechanicky blokovat lze dva nebo více jističů. Mechanická blokování jsou navržena tak, aby v určitý moment mohl být zapnut pouze jistič, který byl uvolněn mechanickým blokováním. Ostatní jističe jsou zablokovány proti zapnutí. Výsledkem je, že všechny jističe, které nebyly uvolněny, jsou bezpečně blokovány ve vypnutém stavu.

Pomocí zámků se může uzamknout jistič 3VA buď ve vypnuté nebo v zapnuté poloze. Jistič zamknutý v jedné z poloh již nelze dále ovládat. Jisticí funkce jističe 3VA není uzamknutím jističe v poloze zapnuto (ON) ovlivněna. V případě poruchy jistič 3VA vybavuje normálně.

 

Ostatní doplňky

Do skupiny ostatních doplňku spadají např. krycí rámy pro přesné zakrytí výřezů ve dveřích rozváděče (pro potřeby ovládání jističů skrz dveře rozváděče) nebo různé montážní adaptéry a sady.