Prevence poruch | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Prevence poruch

KONZULTACE PO TELEFONU NEBO V MÍSTĚ INSTALACE

OEZ Servis

 • Nastavení, seřízení a preventivní údržba na přístrojích v provozu.
 • Postupy a plánování údržby.

ASISTENČNÍ SLUŽBY PŘI UVÁDĚNÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU

(především jističů ARION WL, 3VA... a Modeion)

 • Ověření funkce signalizace, blokování a nastavení.
 • Proškolení obsluhy podle standardizovaných postupů.
 • Zapojení a oživení záskokových automatů Modi v místě instalace.
 • Ověření nastavení jističů s pomocí výpočtového programu Sichr.

DIAGNOSTIKA PŘÍSTROJŮ

 • Revize mechanických částí a jejich opotřebení.
 • Nastavení a funkce elektronických spouští pomocí speciálních testerů.

ÚDRŽBA PŘÍSTROJŮ

 • Mechanické seřízení.
 • Výměna opotřebených dílů a celkové vyčištění jističe.
 • Technické posouzení stavu provozovaných rozváděčů a přístrojů, návrh na jejich údržbu nebo modernizaci.

(O průběhu a výsledku diagnostiky a údržby je vystaven protokol.)

Kontakt

T: 465 672 369
E: servisni.sluzby.cz@oez.com