Prevence poruch | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Prevence poruch

V rámci prevence poruch vám poskytneme technickou a praktickou pomoc před zprovozněním jističů OEZ, ale hlavně v průběhu jeho celého životního cyklu:

 • nastavení, seřízení a preventivní údržba provozovaných přístrojů
 • sestavení postupů a plánování údržby

 • asistenční služby při uvádění zařízení do provozu
  • nastavení a ověření funkce signalizace
   a blokování
  • ověření nastavení jističů pomocí programu SICHR
  • zapojení a oživení záskokových
   automatů MODI
  • proškolení obsluhy podle standardizovaných postupů
 • diagnostika přístrojů
  • revize mechanických částí a jejich opotřebení
  • nastavení a ověření funkce elektronických spouští pomocí speciálních testerů
 • údržba přístrojů
  • mechanické seřízení
  • výměna opotřebených dílů a celkové vyčištění jističe
 • technické posouzení stavu provozovaného rozváděče a přístrojů, včetně návrhu údržby, nebo modernizace

 • termovizní měření - odhalení rizikových spojů

Kontakty - prevence poruch

T: 465 672 369
E: servisni.sluzby.cz@oez.com