Čím také žijeme v OEZ? | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Čím také žijeme v OEZ?

Práci v OEZ se snažíme dělat kvalitně a zodpovědně. Podporujeme mnoho projektů a naši zaměstnanci se účastní různých dobrovolných aktivit. Jaké to například byly v posledních době?

Projekty města Letohrad

Naše společnost patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu a jsme nedílnou součástí místní komunity. Podpora Letohradu tedy patří mezi důležitou součást naší firmy. Od roku 2018 se soustředíme na vzdělávání, sociální oblast, kulturu. V letošním roce podpoříme mimo jiné místní základní školy a knihovnu, dům s pečovatelskou službou a Oblastní charitu v Ústí nad Orlicí nebo Mezinárodní hudební festival a ZUŠ Alfonse Muchy. V neposlední řadě přispějeme i k vybudování nového bezbariérového vstupu na koupaliště a parkovacího systému ve městě.

 

Podporujeme region ve kterém žijeme a pracujeme

 

Darování krve

Mezi našimi zaměstnanci je více než 250 dobrovolníků, kteří opakovaně darují krev nebo její složky. Někteří z nich využívají i pravidelné odběry krve v Litomyšlské nemocnici, které pro naše zaměstnance organizujeme. V tom chceme i nadále pokračovat. 

Naši zaměstnanci pravidelně darují krev v Litomyšlské nemocnici

Sportovní den + Do práce na kole

Dlouholetou tradicí v naší firmě je Sportovní den. Zaměstnanci si mohou zvolit některou ze široké škály sportovních aktivit nebo si jednoduše vybrat den dovolené navíc. Každoročně se největší oblibě těší cyklistika a pěší turistika.  Jiní dávají přednost volejbalu, nohejbalu, bowlingu nebo stolnímu tenisu. Novinkami posledních let jsou cvičení ve fitcentru nebo vyjížďky na motocyklech.

Téměř stovka zaměstnanců se zapojila do celorepublikové výzvy Do práce na kole. Nejen, že tím posílili své tělo, ale také přispěli k ochraně životního prostředí. Společně se jim podařilo najet, a tedy z pohledu ekologie ušetřit, více než 130 000 km!

 Účastí na aktivitách jako „Do práce na kole“ chceme demonstrovat, že nám životní prostředí není lhostejné

Spolupráce se školami + Robotický kroužek

Jednou z cest, které vedou k tomu, aby znalosti, schopnosti a dovednosti absolventů škol více odpovídaly požadavkům trhu práce, je úzké propojení zaměstnavatelské a vzdělávací sféry. Cílem spolupráce mezi podniky a školami je, aby žáci měli možnost doplnit své teoretické znalosti, praktické poznatky, technologické postupy a seznámit se s reálným pracovním prostředím. OEZ podporuje vzdělávání studentů technických oborů napříč celým Českem.

V Letohradě je to například Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka. Pro nejmenší adepty elektrotechniky je tu zábavně – vzdělávací kroužek robotechniky. 

S naším robotickým kroužkem se učení stává hrou