Digitalizace inspirující | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Digitalizace inspirující

Digitalizace hraje klíčovou roli ve zvyšování naší produktivity a konkurenceschopnosti.

V celé naší firmě hledáme s vedoucími vhodné projekty, kde uplatnění digitalizace přispěje k našemu celkovému zlepšení. Náš kolega Tomáš Jukl, vedoucí plánování technologie v OEZ, nám představí projekty, které jsou nejen inspirující, ale hlavně prakticky ilustrují, o co v digitalizaci jde. 

„Zkuste to bez drátů, milý Marconi“

Na vstupní přejímce materiálu se nově používají „chytré šuplery“. Jedná se o digitální posuvky od firmy Mahr s integrovaným vysílačem pro bezdrátový přenos naměřených dat. Měření probíhá tak, že technik na počítači otevře příslušný formulář k měření, a pak již měří pouze posuvkou, aniž by musel naměřené hodnoty někde zapisovat na papír a pak do počítače. Posuvka je totiž spojena přímo s formulářem v počítači a naměřené hodnoty tam zapíše sama automaticky už v průběhu měření. Tím je samotné měření nejen rychlejší, ale také se eliminuje množství chyb při ručním zapisování a zadávání hodnot. 

 Digitalizace

 foto: archiv OEZ

A není to málo, Antone Pavloviči?“

Usnadnění sběru dat by ale bylo málo. V digitalizaci jde také o analýzu a transparentnost získaných dat a jejich využití pro následné zlepšování procesů. Hezkým příkladem je třeba automatické sledování opotřebování nástrojů pomocí vyhodnocování dostupných dat z výroby a logistiky. Díky tomu lze předvídat nutnost seřízení a údržby nástrojů dříve, než dojde k poškození nástroje nebo k výrobě zmetků. Výsledkem je optimalizace údržby a prevence finančních ztrát. Cílem tohoto opatření je zvýšení transparentnosti dat a jejich lepší využití. 

Digitalizace

foto: archiv OEZ

Digitalizace přicházející

Nenechme si utéct potenciál digitalizace. Digitalizaci neudělají nové počítače ani stroje. A už vůbec se neudělá sama. Digitalizaci udělají jedině schopní a tvořiví lidé, kteří se nebojí výpočetní techniky a zároveň dobře znají vnitrofiremní procesy, postupy a technologie. Vytvoření pracovní skupiny lidí, kteří se zabývají prací na digitalizaci, proto musí být součástí firemní strategie.