Jaké byly semináře 2023? | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Jaké byly semináře 2023?

Na odborných seminářích již tradičně sdělujeme nové informace z oboru jištění nízkého napětí výrobcům rozváděčů, pracovníkům velkoobchodů a elektromontážních firem, projektantům a dalším dlouhodobě spolupracujícím elektrotechnikům. V letošním roce se opět uskutečnily na deseti místech po celé České republice. Velmi nás potěšilo, že se jich zúčastnilo o 10 % více účastníků než v loňském roce.

Odborné semináře OEZ

Hlavní přednášky byly rozděleny do tří bloků:

 1. Produkty pro měření a komunikaci s vazbou na energetický management:
  • Nové přístroje s měřením energie.
  • Příklad řešení v administrativní budově.
  • Praktická ukázka výstupu dat na mobilních zařízeních.
 2. Přehled novinek pro práci s kompaktními jističi 3VA a základní pravidla pro nastavení různých parametrů jejich nadproudových spouští:
  • Jak pracovat s novou dokumentací kompaktních jističů.
  • Správné nastavování nadproudových spouští jističů a jejich odlišnosti.
  • Jak pracovat s jističi 3VA v Sichru.
 3. Koordinace jističů, chráničů, AFDD podle souboru norem ČSN 33 2000 a návrh rozváděčů podle norem ČSN EN 61439:
  • Které chrániče se nesmějí používat v ČR a proč?
  • Správná volba chrániče - bezpečné vypnutí vs. nežádoucí vypínání.
  • Souhrn nových požadavků na DC rozváděče fotovoltaických elektráren.

Na rozsáhlé doprovodné výstavě, která doplňovala všechna tři témata přednášek, probíhaly velmi živé diskuze účastníků s našimi odborníky. Účastníci si při nich vyzkoušeli praktické aplikace přístrojů na panelech a v testovacích kufrech.

Pokud jste se nestihli zúčastnit našeho semináře nebo si chcete znovu připomenout obsah našich přednášek, podívejte se na následující podklady:

Podívejte se na videozáznamy