Dotazy k produktům?

465 672 222

Historie

OEZ v proměnách doby

Historie el-techn. výroby v Letohradě

Firma OEZ Letohrad oslavila v roce 2016 již 75 let své existence. V době vzniku, kdy ještě pod názvem Elektrotechnické závody, a.s., dříve Wágner a spol. začínala výrobu s třiceti zaměstnanci, se v současné době počtem okolo 1600 zaměstnanců zařadila mezi největší firmy v regionu. Svůj život s ní spojily již celé generace obyvatel Letohradu a blízkého okolí. Díky tomu se pro většinu zaměstnanců stal OEZ jakousi druhou rodinou, což se pozitivně projevuje v přístupu k vlastní výrobě.

Za dobu své existence prošel závod OEZ mnoha reorganizacemi, danými změnou společenských poměrů i měnícími se potřebami vlastního podniku. K zestátnění došlo již v r. 1945. Podnik byl začleněn do n.p. MEZ Olomouc. V této době zde pracuje již přes 100 zaměstnanců. Po r. 1948 došlo k začlenění do n.p. MEZ Postřelmov. Zkratka OEZ - Orlické elektrotechnické závody – se poprvé objevuje v r. 1952.  Vzniknul samostatný n.p.  Nebyla to ale poslední změna, již v r.1958 je OEZ opět začleněn  k n.p. MEZ Postřelmov a název podniku změněn na závod Petra Jilemnického. Návrat k názvu OEZ Letohrad n.p. a k opětnému osamostatnění došlo za dlouhých devět let, v roce 1967. Pak již následují : změna názvu na k.p. (1981) a s.p. (1990) a nakonec po privatizaci v r. 1994 vzniká OEZ Letohrad s.r.o. V průběhu dalších osmi let jsou zakládány dceřiné společnosti v okolních státech. Pro současnou dobu je nejvýznamnější podepsání smlouvy a začlenění do skupiny Siemens. Stalo se tak v r. 2007.

Svojí osobitou historii má také výrobní program OEZ. V době vzniku podniku se zde vyráběly pojistky a vypínače, ale též součástky pro zbrojní průmysl Německa. Po válce byl výrobní program ovlivněn výrobním zaměřením firem, sloučených do společného n.p. A tak vedle soklových jističů, pojistkových soklů a pojistek se firma podílela i na takové výrobě, jako je například výroba kočárků, kovového nábytku a dokonce i rozstřikovačů močůvky.

Prapradědečkem dnešních jističů byly bimetalové a deionové jističe, jejichž výroba sem byla převedena z MEZ Postřelmov a ČKD Praha v roce 1950. Vlastní konstrukce – kataraktový jistič J1K – byl zaveden do výroby v r. 1955.  Dodnes slouží svému účelu  v mnoha chatách a chalupách.

Ačkoliv se výroba jističů stala nosným programem, OEZ dokázal produkovat též širokou škálu dalších výrobků, majících s jističi a vůbec s elektrotechnikou pramálo společného. Byly to například brzdy lyžařského vázání, plastové modely letadel, kovové modely vláčků nebo filtroventilační zařízení pro armádu.

V sedmdesátých letech se výroba domovních jističů přesunula do slovenského závodu SEZ Krompachy. Přesunem výroby jističů AMT a AR začala v OEZ éra středních a velkých jističů.

V osmdesátých letech tak měl OEZ v nabídce ucelenou řadu kompaktních jističů od 12,5 A do 1000 A, a k tomu navíc vzduchový jistič AR do 2500 A. V 90-tých letech se OEZ – jako jedna z mála firem na světě, prosadil výrobou velmi rychlých pojistek typu P50 pro jištění polovodičů. V těchto letech se také do OEZ vrací výroba přístrojů domovních rozvodů, počínaje licenčně vyráběným malým jističem LSF, přes vlastní konstrukce jističů LSN a LPN, až po jistič LTE, uvedeným na trh v dubnu 2015. Ale to je již v době, kdy je důsledně uplatňovaná myšlenka „OEZ jako lídr výroby středních a velkých jističů pro celou skupinu Siemens“. Proto již v r.2010 byla do OEZ převedena z Berlína výroba vzduchových jističů do 6300 A. V r.2014 byla zahájena výroba kompaktních jističů 3VA1 a 3VA2, které byly vyvinuty na základě vzájemné spolupráce konstrukčních týmů OEZ a Siemens.

Historie OEZ začínala v přízemní budově Wagnerovy továrny, postavené na podměstí Letohradu. Později se budova využije jako učiliště pro budoucí pracovníky OEZ. Nové prostory firmy, které jsou umístěné na výjezdu z Letohradu, umožňují rozšiřování plochy podniku téměř neomezeně. A tak dnes najdete v areálu firmy nejenom výrobní haly, ale též například galvanovnu, lisovnu plastů, nástrojárnu, zkušebnu, závodní kuchyni a vlastní plynovou kotelnu. Dynamický růst výroby podněcuje další růst areálu podniku, vznikají nové výrobní i nevýrobní prostory a vzhledem ke strategickým cílům firmy je zřejmé, že tato „expanzní politika“ ještě v OEZ neřekla své poslední slovo.

 

Před privatizací

Po privatizaci

1941 Založení firmy 1994 Vznik OEZ Letohrad s.r.o. privatizací výrobní části OEZ Letohrad s. p., majiteli je šest českých občanů.
1949 Výstavba závodu v místech současného sídla společnosti. 1995 Založena dceřiná společnost OEZ Slovakia, spol. s r.o. pro výhradní prodej výrobků na slovenském trhu.
1952 V názvu firmy se poprvé objevují tři písmena OEZ
Orlické elektrotechnické závody
1997 Založena OEZ International a.s., Praha, jako výhradní zástupce OEZ Letohrad s.r.o. pro zahraniční obchod.
    2001 Změna názvu společnosti z OEZ Letohrad s.r.o. na OEZ s.r.o.
      Založení společností OEZ Deutschland GmbH.
    2002 Vstup do společností Zkušebnictví, a.s. a Elektrorozvaděče, s.r.o.
      Představení OEZ Group
    2003 Polsku, na Ukrajině a v Rusku založeny dceřiné společnosti OEZ s.r.o.
    2004 Otevření nové administrativní budovy OEZ s.r.o. a školícího centra
    2005 Založení OEZ EM s.r.o.
      Implementace informačního systému na bázi ORACLE EBS.
      Vyhlášení OEZ nekuřáckou firmou.
    2006 Vstup do elektrodivize NH Zábřeh, a.s., prostřednictvím OEZ EM s.r.o.
      Prodej většinového podílu ve společnosti Elektrorozvaděče, s.r.o.
      Založení nadačního fondu BUDOUCNOST pro podporu studentů technických oborů.
   

Ve skupině Siemens

    2007 Podepsání smlouvy se strategickým partnerem - skupinou Siemens.
    2008 Rozvoj společnosti i jejich výrobních kapacit dokládá výstavba dvou výrobních hal.
      Představení řady Modulárních přístrojů Minia
    2009 Zahájena výroba v hale MINIA, která je se 1400 m2 vlastní výrobní plochy největší halou v OEZ.
      Na trh uvedeny přístroje pro spínání a ovládání Conteo
    2010 Výstavba nové haly pro výrobu vzduchových jističů - převedení výroby z Berlína.
      Přestavba a rozšíření Zkušebny.
    2011 Oslavy 70 let od založení firmy
      Zahájení výroby v provozu Králíky
    2012 Navyšování produkce v Králíkách.
      Vznik nové části zkušebny (Letohrad).
    2013 Přesun výroby ze Žamberka do Králik.
      Dokončení druhé etapy výstavby vývojové zkušebny.
    2014 Zahájení výroby nové generace kompaktních jističů Siemens 3VA1/3VA2.
      Vybudování nového Siemens návštěvnického centra (Letohrad).