Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Proč provádět preventivní údržbu?

oez.png Vrstva vlhkého nebo jinak vodivého prachu může způsobit přeskok napětí a pokud se to stane na přívodu od transformátoru, škody na takovém rozváděči jsou značně vysoké. Navíc se k této škodě musí připočítat výpadek v dodávce elektrického proudu, který následně způsobí ztráty ve výrobě nebo na zboží a surovinách podléhajících zkáze. V některých případech mohou tyto ztráty mnohonásobně převýšit hodnotu zničeného rozváděče. Dopustit tento stav nikdo nechce. Jak mu předejít?

Servisní služby OEZ: Proč provádět preventivní údržbu?

Každé technické zařízení potřebuje určitou péči, aby spolehlivě pracovalo co možná nejdéle. Nejsou to jen stroje a výrobní celky, jsou to samozřejmě i elektrické rozvody. Základní součástí elektrických rozvodů jsou především rozváděče vybavené nejrůznějšími přístroji pro ovládání a jištění. Podle náročnosti provozu, zatížení a prostředí, ve kterém jsou umístěny, potřebují rozváděče jako celek ale i jednotlivé přístroje pravidelnou údržbu. Pokud se například v zařízeních s velkou četností spínání nebo v prostorách se zvýšenou prašností neprovádí pravidelné kontroly a řádné čištění, hrozí velmi vážné riziko poruch v ovládacích obvodech. Hrozí nechtěné výpadky a časem i těžší havárie.

Každý provozovatel elektrických zařízení by měl samozřejmě velmi dobře znát legislativní nařízení a tedy vědět, že je povinen udržovat elektrická zařízení v takovém stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a majetku před poškozením nebo zničením. Pravidelné revize popisuje norma ČSN 33 1500 a prováděcí norma ČSN 33 2000-6.

Norma ukládá revizním technikům zkontrolovat stav jednotlivých obvodů, provést měření a zjistit, zda elektrické zařízení odpovídá platným normám a předpisům. Mimo jiné také ověřit, zda je zařízení instalováno a provozováno dle podmínek stanovených výrobcem. Pro revizní techniky a provozovatele elektrických zařízení proto máme k dispozici podrobnou katalogovou dokumentaci a návody k použití všech přístrojů. Tyto dokumenty jsou k dispozici jak v tištěné verzi, tak ke stažení na webových stránkách OEZ.

Servisní služby OEZ: Proč provádět preventivní údržbu?

Jak plánovat a provádět prevenci? Připravili jsme příručku „Preventivní prohlídky“, která obsahuje praktické rady k ověření funkcí přístrojů. Poradí také, kdy je již nutné pozvat zkušeného technika ze servisních služeb OEZ. Naši odborníci jsou velmi dobře vybavení jak znalostmi, tak technikou. Dokáží rychle ověřit kompletní funkci a stav přístrojů. V případě potřeby také mohou přímo na místě přístroj nebo zařízení opravit.

Technická podpora

Prevence poruch - asistenční služby, diagnostika a údržba přístrojů
Tel.: +420 465 672 369
Email: servisni.sluzby.cz@oez_com