Proč jističochrániče LMF snadno nahradily jističochrániče OLE | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Proč jističochrániče LMF snadno nahradily jističochrániče OLE

Na první pohled je zřejmé, že 1modulové jističochrániče LMF mají poloviční šířku oproti 2modulovým jističochráničům OLE. To přináší významnou úsporu místa při vytváření nových rozváděčů a také při rozšiřování stávajících elektrických obvodů, kde je zapotřebí chránit a jistit elektrická zařízení.

V čem jsou oba přístroje podobné nebo identické?

Oba mají stejnou vypínací schopnost Icn = 6 kA, což znamená, že jsou primárně určeny pro použití v domovních instalacích, administrativních budovách a v instalacích nebo částech instalací s nižšími zkratovými výkony. Spolehlivost obou přístrojů je - jak z hlediska jištění, tak z hlediska ochrany - založena na velmi podobné konstrukci.

Základem obou přístrojů je bimetal, zkratová spoušť, zhášecí komory pro jištění a součtový transformátor proudu, vybavovací relé a testovací tlačítko pro bezpečné chránění.

Vybavovací relé je extrémně citlivým zařízením, jehož úkolem je zajistit vybavení společného spínacího systému při velmi nízkých reziduálních proudech pod 30 mA, což je běžným standardem pro většinu chráničů.

V čem se přístroje liší?

Jističochrániče LMF a OLE se výrazně liší, zejména co se týče způsobu připojení. 1modulové jističochrániče LMF mají v jednom modulu svorku jak pro fázový vodič, tak pro N vodič. Toto uspořádání bylo zvoleno s ohledem na zachování bezpečnostních izolačních vzdáleností mezi svorkami. Svorky mají menší rozměry a jsou umístěny diagonálně. Rozsah připojovacích svorek 0,75 – 16 mm2 pro vodiče tuhé i ohebné s dutinkou pokrývá potřebu pro jmenovité proudy od 2 A do 16 A s velkou rezervou. Svorky se dotahují šroubovákem PZ2 s maximálním dotahovacím momentem 2,5 Nm.

Pro propojení jističů LMF mezi sebou a s 1N jističi LMB nebo unikátními obloukovými ochranami LMA se používají 12modulové nebo metrové lišty LMS. Kromě toho je také možné propojit až 8 kusů jističů LMF propojovacími lištami s běžným 3Npólovým vypínačem MSN nebo MSO.

Co jističochrániče LMF přinášejí navíc?

1. Úsporu místa

LMF mají poloviční šířku oproti OLE, což je výhodné při vytváření nových rozváděčů a rozšiřování existujících obvodů.

2. Rozšířený sortiment pro více aplikací

LMF jsou k dispozici včetně provedení G se zpožděním 10 ms, které je vhodné pro obvody s mrazáky nebo ledničkami. A LMF s jmenovitým proudem 13 A je určen zejména pro ochranu a jištění zásuvkových obvodů, které jsou provedeny Cu kabely o průřezu 1,5 mm2.

3. Zvýšený komfort montáže i obsluhy

Pokud použijete jističochrániče LMF v rámci systému MiniaMini s jističi LMB a propojovacími lištami LMS, získáte v rozváděči lepší přehlednost. Budete schopni mnohem rychleji identifikovat chybný obvod při spojení N a PE vodičů  a nebudete potřebovat N můstky. Více viz článek Velký pokrok při chránění a jištění světelných a zásuvkových okruhů a brožura Systém MiniaMini.

4. Jističochrániče LMF jsou v nabídce nejen v typu AC, ale také v typu A.

S rostoucím počtem spotřebičů vybavených elektronikou, které generují i stejnosměrné proudy (například způsobené spínanými zdroji), narůstá riziko, že chrániče typu AC nedokážou poskytnout dostatečnou ochranu. Někdy mohou tyto chrániče typu AC selhat. Selhávají zejména v případě, že nebylo prováděno pravidelné testování jejich funkce pomocí testovacího tlačítka (doporučujeme provádět alespoň jednou za 6 měsíců). V reakci na tuto potřebu postupně vyřazujeme jističochrániče LMF typu AC a nahrazujeme je jističochrániči LMF typu A. Očekáváme, že do konce roku budou jističochrániče LMF typu A běžně a trvale k dispozici na všech prodejních místech. Tak budete moci zajistit zvýšení bezpečnosti moderních instalací vůči stále častějším problémům spojeným se stejnosměrnými proudy.

Mohlo by vás také zajímat: