Bezpečněji s chrániči typu A | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Bezpečněji s chrániči typu A

Současné spotřebiče s elektronikou dnes ve většině případů využívají spínané zdroje. Ty však trvale generují rušení, které může při poruše způsobit nečinnost chráničů typu AC. Z tohoto důvodu již mnoho evropských zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, …) používá k ochraně zásuvkových a světelných obvodů chrániče typu A. Chrániče typu AC jsou u nich zakázané. Proč tomu tak je?

Chrániče typu AC jsou určené pouze pro střídavé reziduální proudy. Pulzující stejnosměrné (DC) složky reziduálního proudu mohou mít za následek snížení jejich reakční citlivosti, dokonce i zablokování jejich vybavení. Bez problémů mohou být používány v instalacích, kde se vyskytují pouze pasivní prvky (odpory, indukčnosti, kondenzátory), které vylučují vznik stejnosměrných proudů. Avšak dnes se už instalace bez elektronických prvků z důvodu neustálého doplňování interiérů moderními spotřebiči prakticky nevyskytují.

Chrániče typu A jsou určené pro střídavé a pulzující stejnosměrné reziduální proudy, případně s malým podílem vyhlazeného stejnosměrného reziduálního proudu do 6 mA. Proto se používají k ochraně obvodů se zařízeními obsahujícími polovodičové prvky, které mohou při poruše generovat reziduální proudy se stejnosměrnými složkami. A právě díky převažujícím spotřebičům s elektronikou se jejich potřeba rozšířila i do domovních aplikací. 

Chrániče typu AC a typu A se konstrukčně liší materiálem jádra součtového proudového transformátoru. Jádro je u chráničů typu A vyrobeno z materiálu s nižší remanencí, a tím je funkčnost chráničů typu A zajištěna i při výskytu malého podílu hladkého stejnosměrného proudu (do 6 mA).

To však neplatí u chráničů typu AC, u kterých může působením stejnosměrného proudu dojít k nasycení magnetického materiálu a chránič typu AC nemusí být spolehlivý. Toto nebezpečí zejména narůstá při nedodržování pravidelného testování chrániče TEST tlačítkem. Pravidelné testování doporučujeme jednou za půl roku. 

Z těchto důvodů v České republice OEZ úplně ukončuje dodávky chráničů typu AC. Od října 2023 OEZ nabízí chrániče typu A za stejné ceny jako chrániče typu AC. A nejen to. Chrániče LFE, LFN typu A a jističochrániče LMF, OLI typu A jsou běžně skladem na všech prodejních místech, kde byly dříve k dispozici v typu AC.

Mohlo by vás také zajímat: