Bezpečné elektroinstalace rodinných domů | OEZ
OEZ (https://www.oez.cz/)

Bezpečné elektroinstalace rodinných domů

Při plánování elektroinstalací v rodinných domech je důležité brát v úvahu bezpečnost, stabilitu a komfort, proto jsme se na letošních seminářích na tyto aspekty zaměřili.

Pro různé alternativy aplikací jsme vybírali modulární přístroje k návrhu rozváděčů pro bezpečné a stabilní elektroinstalace rodinných domů. Správně zvolené spínací přístroje a nové možnosti seskupování nových přístrojů mohou zvýšit komfort při obsluze domácnosti a usnadnit montáž elektrikářům.

1. Bezpečnost – volba vhodných přístrojů

Klíčovým faktorem v elektroinstalacích rodinných domů je bezpečnost. Nepodceňujte proto výběr vhodných bezpečnostních prvků. Prvním krokem je správná volba jističe před elektroměrem. Následuje rozhodnutí o použití přepěťové ochrany chránící elektroinstalaci před nebezpečnými přepětími v síti. Poté se zaměřujeme na charakteristiky zátěže jednotlivých vývodů, abychom mohli volit mezi různými typy ochranných prvků, jako jsou jističochrániče, proudové chrániče nebo samostatné jističe.

Při volbě hlavního jističe před elektroměrem musíme vybrat jistič se zkratovou vypínací schopností 10 kA. Z našeho sortimentu volíme jistič LTN, který splňuje požadavky všech distributorů elektrické energie v ČR viz PROHLÁŠENÍ o splnění připojovacích podmínek pro hlavní jistič před elektroměrem

Svodiče přepětí volíme podle očekávaného bleskového proudu v daném prostoru. Pro rodinné domy obvykle stačí varistorový svodič přepětí SVBC (T1+T2), pro větší objekty je vhodnější použít svodič s jiskřištěm SJBC (T1+T2), který poskytuje vyšší úroveň ochrany. 

Pro ochranu proti nadproudům (přetížení a zkrat) se v rodinných domech nejčastěji používají jističe LTE (6 kA). Jejich jmenovitý proud a charakteristiku (B, C nebo D) volíme podle typu zátěže.

Reziduální proudy a dotek živých či neživých částí detekují a vybavují jističochrániče nebo chrániče. Při volbě typu chrániče je důležité zohlednit, jaké spotřebiče jsou připojeny do daného obvodu. Pro ochranu vývodů se spotřebiči s elektronikou je správnou volbou chránič typu A, protože je odolný vůči DC složce, které elektronika a spínané zdroje generují. Chránič typu A má na čele nad páčkou obdélníček se značkou vlnky a dvou půlvlnek. Základní typ AC (v obdélníčku je pouze vlnovka) je vhodný pouze do obvodů se spotřebiči bez elektroniky, protože není odolný vůči DC složce, která ho může až vyřadit z funkce. Z toho důvodu jsme s platností od 1. 10. 2023 typ AC přestali dodávat, a tím jsme elektrikářům zjednodušili výběr. Pro naprostou většinu aplikací v rodinných domech je tedy vhodný typ A.

Pro vyšší bezpečnost se musí používat pro každý světelný obvod samostatný chránič. Optimální je používat 1modulové jističochrániče LMF. Nejen že uspoří místo v rozvodnici, ale stejně jako běžné chrániče splňují požadavky pro napěťovou nezávislost, kterou vyžaduje bezpečnostní norma ČSN 33 2000-5-53 ed.3 (čl. 531.3.4). Tato norma předepisuje podmínky pro přístroje instalované v elektroinstalacích v ČR.

2. Stabilita – vzájemné neovlivňování více vývodů

Čím stabilnější elektroinstalaci požadujeme, tím výhodnější je použití jističochráničů LMF. Přesto není nutné všechny vývody chránit samostatně. Proto jsme se na semináři věnovali také výhodám používání 2P proudových chráničů LFE a jističů LTE pro jednofázové zásuvkové obvody.

Nedoporučujeme však navrhovat pro chránění jednofázových obvodů 4P chrániče, kdy hrozí riziko vzniku sdruženého napětí až 400 V AC. To může na vývodech způsobit zničení spotřebičů, které jsou konstruovány na 230 V AC. Zvýšené napětí může vzniknout přerušením N-vodiče na přívodu do chrániče nebo mezi N-můstkem a chráničem.

Zároveň doporučujeme používat za chráničem maximálně 4 vývody – viz počet svorek u N-můstků oblíbených rozvodnic RZA, RZG nebo provedení krátkých propojovacích lišt LMS ze systému MiniaMini.

3. Komfort obsluhy a elektrikářů

Přístroje MiniaMini nabízejí vedle 1modulové velikosti také odpínání N-vodiče. Nejpoužívanější přístroj z řady MiniaMini je unikátní 1modulový jističochránič LMF. Jističe LMB na rozdíl od běžných jističů LTE poskytují vyšší komfort při jejich propojení krátkými lištami LMS s proudovým chráničem. V systému MiniaMini se nepoužívají N-můstky. Ty jsou nahrazeny právě propojovacími lištami LMS, a hlavním přínosem pro uživatele i elektrikáře je rychlé nalezení obvodu s chybou mezi N a PE vodičem. V sortimentu MiniaMini najdete také unikátní obloukové ochrany LMA, jistič s obloukovou ochranou. Více Systém MiniaMini

V sortimentu modulárních přístrojů najdete jak běžné spínací přístroje, tak i spínací přístroje, které mohou zvýšit komfort elektroinstalace v domácnostech. Při výběru stykače a impulzního relé je vhodné znát umístění rozvodnice. Pokud je v blízkosti k pokojům, kde se spí, doporučujeme tiché řešení (nikdy nevydává brum) nebo extra tiché řešení (nikdy nevydává brum a není slyšet cvaknutí).

Další možností pro zvýšení komfortu mohou být Astro hodiny. Spínají osvětlení na základě polohy slunce, a tak nepotřebují umístění čidel včetně jejich přívodů na dům jako soumrakové spínače. Hodiny vypočítají východ a západ Slunce na základě GPS souřadnic a umožňují sofistikované doladění času spínání osvětlení při umístění objektu v údolí a podobně. Astro hodiny jsou užitečné nejen v domech, ale také v aplikacích s pouličním osvětlením. 

Rozvodnice DBO

Při použití modulárních přístrojů Minia a rozvodnicových skříní DistriTon můžete využít software „Konfigurátor DBO“. Tím jednoduše a zdarma získáte základní dokumentaci k rozváděčům pro laiky a návrh štítku. Více zde.

Článek krátce shrnuje zhruba hodinovou prezentaci „Bezpečné elektroinstalace rodinných domů“, která byla první hlavní přednáškou na Odborných seminářích OEZ v březnu 2024. Podklady této prezentace si můžete stáhnout zde.

Během seminářů na výstavě jsme s účastníky diskutovali o různých aplikacích a využití různých přístrojů. Z těchto debat jsme pro vás vybrali Odpovědi na nejčastější otázky