qr_code

Výpočtový program Sichr

sichr.pngVýpočtový program Sichr slouží k návrhu a kontrole paprskových sítí TN-C , TN-C-S a IT sítí bez vyvedeného středního vodiče ve všech obvyklých napěťových hladinách. Program v sobě zahrnuje databázi jistících a spínacích prvků, proudových chráničů a svodičů přepětí z produkce OEZ, dále pak otevřené databáze transformátorů a silových kabelů.

Vlastnosti verze 16.02

 • Odstraněny drobné chyby.

Vlastnosti verze 16.0x

 • Zkrácena odezva programu na kliknutí myši.
 • Doplněna možnost vložení informačního bodu do schématu s údaji o napětí a proudech.
 • Po opětovném spuštění programu po nekorektním ukončení se obnoví rozpracovaný soubor.
 • V "Osobních nastaveních" je nově možné přepsat pojem "Sběrnice" například na "Přípojnice".
 • Opraveny problémy s tiskem na některých počítačích.
 • Odstraněno chybné chybové hlášení při určitém zapojení nadproudového relé.
 • Do nabídky vedení zařazeny přípojnicové systémy Sivacon.
 • Doplněny proudové chrániče LFN s charakteristikami G a S.
 • Doplněny odpínače MSN.
 • Aktualizován manuál (verze 2016).
 • V režimu Impedance doplněn údaj R(50V/5s) - maximální odpor pospojování podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 411.3.2.6 a 415.2.2
 • Když je požadován výpis Ik" za omezujícím přístrojem, vypisuje se nově také ip
 • Vylepšeno přidávání vlastních transformátorů, generátorů a kabelů do databáze.

Program pracuje v prostředí Windows XP a vyšším.

Registrační kód
Otázky a odpovědi
Softwarová podpora
Verze programu

modra_planeta_pan.png

Registrační kód programu Sichr

Pro odemknutí funkce tisknutí a ukládání vytvořených projektů je nutné do programu zadat registrační kód.

Registrační kód získáte v Modré planetě.


Ke stažení

 • exe Výpočtový program Sichr 16.exe
  Výpočtový program Sichr slouží k návrhu a kontrole paprskových sítí TN-C , TN-C-S a IT sítí bez vyvedeného středního vodiče ve všech obvyklých napěťových hladinách. Program v sobě zahrnuje databázi jisticích a spínacích prvků, proudových chráničů a svodičů přepětí z produkce OEZ, dále pak otevřené databáze transformátorů a silových kabelů.
 • zip Výpočtový program Sichr 16.zip
  Výpočtový program Sichr slouží k návrhu a kontrole paprskových sítí TN-C , TN-C-S a IT sítí bez vyvedeného středního vodiče ve všech obvyklých napěťových hladinách. Program v sobě zahrnuje databázi jisticích a spínacích prvků, proudových chráničů a svodičů přepětí z produkce OEZ, dále pak otevřené databáze transformátorů a silových kabelů.