Dotazy k produktům?

465 672 222

Softwarová podpora

Naše společnost systematicky aktualizuje softwarovou podporu svých produktů. Rozšířen a aktualizován byl výpočtový program Sichr i Konfigurátor OEZ. Naleznete zde i novou verzi sady výkresů OEZ-CAD a aktualizované databáze pro projekční programy. Nezapomněli jsme ani na podporu e-shopů.

Školení OEZ

Proškolíme vás v oblastech, které dobře známe ze své každodenní praxe. Vyberte si školení, které vás seznámí s praktickými informacemi a novinkami v elektrotechnickém oboru, stejně jako s potřebnými teoretickými základy.


Výpočtový program Sichr

sichr.png Výpočtový program Sichr slouží k návrhu a kontrole paprskových sítí TN-C , TN-C-S a IT sítí bez vyvedeného středního vodiče ve všech obvyklých napěťových hladinách. Program v sobě zahrnuje databázi jistících a spínacích prvků, proudových chráničů a svodičů přepětí z produkce OEZ, dále pak otevřené databáze transformátorů a silových kabelů.

 

Konfigurátor OEZ

Konfigurator_OEZ.png Konfigurátor OEZ je program pro snadný výběr jednotlivých výrobků včetně jejich příslušenství a sestavení podkladů pro objednávku. Po načtení nabídkových cen z platného ceníku je výstupem i nabídková cena vybraného zboží.

 

DBO Rozvodnice

Rozvodnice DBO DBO  rozvodnice jsou osazené rozvodnice zkoušené podle ČSN EN 61439-3. Získáte ověření oteplení včetně typového označení, podklady pro charakteristiky rozhraní, podklady pro protokol o kusové zkoušce, návrh štítku osazené rozvodnice a prohlášení o shodě.

 

Výpočtový program Prozik

prozik_230x.png Výpočtový program Prozik slouží k výpočtu a řízení rizika ztrát vztahujících se ke stavbě vzniklých v důsledku úderu blesku (dle ČSN EN 62305-2 ed.2). Jednoduché prostředí umožňuje rychlé vyplnění potřebných dat. Výstupem programu je textový souhrn zadaných hodnot, vypočtené výsledky a návrh konkrétních přepěťových ochran pro sítě nn 230/400 V.

 

Podpora CAD/CAE

V této sekci naleznete  podporu pro Vaší práci v CAD/CAE systémech.

 

Podpora e-shopů

Obsahuje databázi výrobků OEZ s.r.o. pro systémy na bázi Etim.