Dotazy k produktům?

465 672 222

Prevence poruch

retrofity8.jpg

Konzultace po telefonu nebo v místě instalace

  • Nastavení, seřízení a preventivní údržba na přístrojích v provozu.
  • Postupy a plánování údržby.

Asistenční služby při uvádění zařízení do provozu

(především jističů ARION WL a Modeion)

retrofity9.jpg

Diagnostika přístrojů

  • Revize mechanických částí a jejich opotřebení.
  • Nastavení a funkce elektronických spouští pomocí speciálních testerů.

Údržba přístrojů

  • Mechanické seřízení.
  • Výměna opotřebených dílů a celkové vyčištění jističe.
  • Technické posouzení stavu provozovaných rozváděčů a přístrojů, návrh na jejich údržbu nebo modernizaci.

(O průběhu a výsledku diagnostiky a údržby je vystaven protokol.)

Kontakt

Tel.: 465 672 369
E-mail: servisni.sluzby.cz@oez_com