qr_code

Odborné semináre OEZ 2017 - HODNOTENIE PREDNÁŠKY - Novinky v sortimente

A1. Navštívil/a ste Odborný seminár OEZ v tomto roku prvýkrát?

Do akej miery ste celkovo spokojný/á s úrovňou prednášky?

Svoju odpoveď zakrúžkujte, prosím, na desaťbodovej škále, kde 1 znamená Veľmi NEspokojný/á a 10 znamená naopak Veľmi spokojný/á. Čísla medzi použite k odstupňovaniu Vášho názoru.

Veľmi NEspokojný/á
Veľmi spokojný/á

A20. Keď sa zamyslíte nad touto konkrétnou prednáškou, ako ste Vy osobne spokojný/á s … ?

Svoju odpoveď zapíšte u každej položky číslom na desaťbodovej škále, kde 1 znamená Veľmi NEspokojný/á a 10 znamená naopak Veľmi spokojný/á. Čísla medzi použite k odstupňovaniu Vášho názoru

1. …sú užitočné tieto prednášky pre moje povolanie alebo firmu?

Veľmi NEspokojný/á
Veľmi spokojný/á

2. …majú dostatočné množstvo predstavených noviniek OEZ?

Veľmi NEspokojný/á
Veľmi spokojný/á

3. …a odbornou úrovňou?

Veľmi NEspokojný/á
Veľmi spokojný/á

4. …so spôsobom, akým prednášajúci zodpovedal otázky?

Veľmi NEspokojný/á
Veľmi spokojný/á

5. …zrozumiteľnosťou prednášky?

Veľmi NEspokojný/á
Veľmi spokojný/á

A30. Do akej miery by ste odporučil/a svojím kolegom túto prednášku?

Svoju odpoveď zakrúžkujte, prosím, na desaťbodovej škále, kde 1 znamená Určite NEodporučil/a a 10 znamená naopak Určite odporučil/a. Čísla v tabuľke použite k odstupňovaniu Vášho názoru.

Určite NEodporučil/a
Určite odporučil/a

S10. Pre štatistické účely uveďte prosím pozíciu, ktorá najlepšie vystihuje Vaše pracovné zaradenie.?

Svoju odpoveď prosím zakrúžkujte.
Pokiaľ to lepšie vystihne Vašu situáciu, zakrúžkujte niekoľko variant.

PREVAŽNE EKONOMICKY NEAKTÍVNÝEKONOMICKY AKTIVNÍ


OSTATNÉKalendář akcí

leden 2018      
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 Artez 2018 |... (Akce)
30. 01. 2018, 09:00
31 Artez 2018 |... (Akce)
31. 01. 2018, 08:00