Dotazy k produktům?

465 672 222

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice

Střední průmyslová škola elektrotechnická v Mohelnici má více než šedesátipětiletou tradici. Zřízena byla od 1. záři 1947 a její založení souviselo s poválečným rozvojem elektrotechnického průmyslu v dané oblasti, kde chyběli kvalifikovaní odbornici v oblasti elektrotechniky. Po celou dobu svojí existence zůstala škola věrna svému názvu a výuce elektrotechniky, i když se na ní v průběhu let učily i obory strojírenské. Škola vychovává žáky k samostatnosti, odpovědnosti a samostatnému myšleni. K tomu jim pomáhá výuka v moderně vybavených odborných učebnách, laboratořích a dílnách. Samozřejmostí je přístup k výpočetní technice a internetu

O škole

Škola poskytuje úplnou elektrotechnickou kvalifikaci včetně možnosti školení a zkoušky v rozsahu §5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Uplatnění absolventů je především v elektrotechnickém a automobilním průmyslu, energetice a dalších technických oborech. Část absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách.

Důraz při výuce je kladen na široký společenskovědní základ a odborné elektrotechnické znalosti. Volbu zaměření si provádí žáci až po absolvování prvních dvou ročníků, které jsou po odborné stránce postaveny na znalostech základů elektrotechniky, elektroniky, číslicové techniky a informačních a komunikačních technologii. Na škole se vyučuje anglický, německý a ruský jazyk. Ve čtvrtém ročníku probíhá příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy formou volitelných seminářů. Součástí výuky jsou odborné exkurze v průmyslových závodech, špičkových pracovištích vysokých škol, energetických provozech a všech typech elektráren.

V současné době realizuje SPŠE Mohelnice projekt „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji.“ V rámci tohoto projektu byly inovovány některé odborné učebny a bylo pořízeno nové vybavení do školních dílen.

Dále se zapojujeme do mezinárodního projektu Erasmus+, kdy odbornou praxi mohou žáci absolvovat v zahraničí.

Kontakt

https://www.spsemoh.cz//

Fotogalerie